Genealogie van de familie Derks

 

1. Hilbert Cornelis geb. ca __-__-1835, trouwde ca __-__-1659, Gesin _____, geb. ca __-__-1659.
Over Hilbert  werd de navolgende aantekening gevonden:
"Den 9 Meij (1674) heeft Roeloff Werners bij 't Schot met stock, zegel en brieff overdragt gedaen an Hilbert Cornelis met Gesin sijn huijsvrouwe in Broeckhuijsen van een stuck lant genaemt Schotsmaet, groot omtrent 2 dagmaten gelegen onder den Broeckhuijsen en bedankt voor goede betalinge. Neffens den Scholtes waren stockleggens mannen Harmen Roeloffs en Roeloff Hendericx ". (bron Schultengerechten van de Wijk 1674- Rijksarchief Assen).

11. Cornelis Hilberts geb. ca __-__-1660, trouwde 03-03-1689, te Ruinerwold, Hendrickjen Jans, geb. ca __-__-1660.
Cornelis Hilberts wordt vanaf 1691 genoemd op erve 4A Slichtinge of de Princerij, daarvoor bewoond door Gerrit Alberts Prins die naar een nieuwe boerderij op het net afgescheiden erve 4B vertrekt. In 1705 (goedschattingsregister) wordt hij Cornelis Hilberts Prins genoemd. Vanaf 1742 staat Jan Cornelis Prins als bewoner in de registers. De naam Prins wil niet direct zeggen dat deze familie van dezelfde stam is als Gerrit Alberts Prins. Bewoners van de Princerij kregen als vanzelf de achternaam Prins. De nakomelingen van Cornelis Hilberts heten in de negentiende eeuw dan ook geen Prins maar Derks.

111. Hilbert Cornelis geb. ca __-__-1690
Wordt in de doopboeken aangeduid als ‘Helbert Kenelis uijt Brockhuisen’ (1711). Hij is in de registers niet terug te vinden. Dat komt omdat er tussen 1705 en 1742 geen registers zijn. Denkelijk woonde hij op erve 4A vanaf plusminus 1711..

1111. Margien Hilberts gedoopt: 15-03-1711, Ruinerwold.

1112. Arent Hilberts gedoopt: 19-03-1713, Ruinerwold.

1113. Hendrijckie Hilberts gedoopt: 27-11-1715, Ruinerwold.

1114. Geert Hilberts gedoopt: 24-10-1717, Ruinerwold.

1115. Gretien Hilberts gedoopt: 06-09-1719, Ruinerwold.

1116. Knelus Hilberts gedoopt: 27-07-1721, Ruinerwold.

1117. Jan Hilberts gedoopt: 25-04-1723, Ruinerwold.

1118. Hilbert Hilberts gedoopt: 14-02-1725, Ruinerwold.

112. Hilligje Cornelis geb. ca __-__-1695, overl. __-08-1768, Ruinerwold [Broekhuizen].
Haar overlijden wordt genoemd in een akte in de Registers van de 50ste penning over Staphorst en IJhorst (Historisch Centrum Overijssel) waarin haar achterneef en erfgenaam Jan Jans Bezoen haar bezittingen in Staphorst (een huis en land in Hesselingen en land in Hamingen) aangeeft.

113. Jan Cornelis [Prins] geb. ca __-__-1700, trouwde ca __-__-1732, Grietje Derks, geb. ca __-__-1700, overl. na __-__-1760. Jan overleed voor __-__-1760.
Wordt vanaf 1742 als bewoner van erve 4A Slichtinge of de Princerij vermeldt. Misschien woonde hij er reeds veel eerder. Hij is waarschijnlijk een tweede zoon van Cornelis Hilberts Prins is die na het overlijden van Hilbert Cornelis op de boerderij gekomen is.

1131. Cornelijs Jans gedoopt: 08-02-1733, Ruinerwold, overl. voor __-__-1760.

1132. Derk Jans geb. Ruinerwold [Broekhuizen], gedoopt: 13-02-1735, Ruinerwold, trouwde 13-07-1760, te Ruinerwold, Roelofjen Pieters, geb. Ruinerwold, gedoopt: ca __-__-1740.
Derk Jans komt van 1774 tot 1804 in de haardstedenregisters voor als bewoner van erve 4A Slichtinge of de Princerij.

11321. Jan Derks [op de Hogt] geb. 10-05-1762, Ruinerwold [Broekhuizen], gedoopt: 16-05-1762, Ruinerwold, beroep: landbouwer, trouwde 13-07-1788, te Ruinerwold, Hilligje Jans, [Krale] geb. __-__-1755, Ruinerwold, overl. 27-10-1814, Ruinerwold. Jan overleed 18-11-1834, Ruinerwold.

113211. Derk Jans geb. 28-09-1790, Meppel, beroep: landbouwer, overl. 16-08-1867, Ruinerwold [Broekhuizen].

113212. Aaltjen Jans [op de Hogt] geb. 18-11-1792, Ruinerwold, gedoopt: 18-11-1792, Ruinerwold, trouwde 05-05-1821, te De Wijk, Willem Geuchies, [ten Oever] geb. 04-03-1792, Avereest [Kleine Oever], gedoopt: 11-03-1792, Avereest, (zoon van Geuchien Warners en Jacobje Egberts) beroep: landbouwer/grutter, overl. 20-05-1870, De Wijk. Aaltjen overleed voor __-__-1870.

113213. Roelofjen Jans [Derks] geb. 23-11-1794, Ruinerwold, gedoopt: 30-11-1794, Ruinerwold, trouwde 20-05-1820, te Ruinerwold, Jan Meeuwes, [Weide] geb. Ruinerwold, gedoopt: 07-03-1790, Ruinerwold, (zoon van Meeuwes Freriks en Hilligjen Harms). Roelofjen overleed 15-08-1880, Ruinerwold [Broekhuizen].

113214. Peter Jans [Derks] geb. 27-05-1800, Ruinerwold, gedoopt: 01-06-1800, Ruinerwold, beroep: rentenier, trouwde ca __-__-1845, Egbertjen Hilberts Huiskes, geb. ca __-__-1820. Peter overleed 15-11-1877, Ruinerwold.

1132141. Hilligje Derks geb. 11-03-1844, Ruinerwold, overl. 13-12-1897, Ruinerwold.

1132142. Hilbert Derks geb. 31-01-1847, Ruinerwold, beroep: landbouwer, trouwde ca __-__-1879, Geesje van Gijssel, geb. __-__-1854, De Wijk, (dochter van Harm van Gijssel en Grietje de Weerd) overl. 01-07-1924, Zwolle. Hilbert overleed 05-02-1886, Ruinerwold.

11321421. levenloos kind Derks overl. 18-11-1885, Ruinerwold.

11322. Pieter Derks gedoopt: 09-12-1764, Ruinerwold, overl. ca __-__-1765.

11323. Pieter Derks gedoopt: 20-07-1766, Ruinerwold, trouwde 14-11-1790, te Ruinerwold, Trijntjen van der Woude, geb. Ruinerwold, gedoopt: 03-08-1769, Ruinerwold, (dochter van Klaas Koops en Femmichijn Jacobs). Pieter overleed 02-02-1834, Ruinerwold.

113231. Derk Pieters geb. 27-08-1791, Ruinerwold, beroep: rentenier, trouwde 23-06-1816, te Ruinerwold, Jantje Pouwels Slomp, geb. 07-05-1786, Ruinerwold, (dochter van Pouwel Jans en Hendrikje Willems) overl. 07-03-1845, Ruinerwold. Derk overleed 02-10-1855, Ruinerwold [Dijkhuizen].

113232. Jacob Pieters Derks geb. 12-04-1794, Ruinerwold, trouwde 06-06-1835, te Ruinerwold, Joanna Maria Catharina Hackman, geb. 14-09-1806, Meppel, overl. 05-05-1870, Ruinerwold [Haakswold]. Jacob overleed 12-11-1870, Ruinerwold.

1132321. Trijntje Derks geb. 21-11-1835, Ruinerwold, overl. 23-11-1835, Ruinerwold.

1132322. Trijntjen Derks geb. 20-06-1837, Ruinerwold, trouwde 05-01-1867, te Ruinerwold, Jan Hendriks Krommendijk, geb. 20-06-1837, Wierden, (zoon van Mannes Krommendijk en Egberdiena Derks).

1132323. Pieter Derks geb. 16-02-1840, Ruinerwold, trouwde 09-09-1865, te Ruinerwold, Jantjen Diphoorn, geb. 01-10-1841, (dochter van Roelof Hendriks en Jentje van Strik). Pieter overleed 17-06-1909, Ruinerwold.

11323231. Jan Derks geb. 06-11-1865, Ruinerwold.

11323232. Jentje Derks geb. 14-07-1868, Ruinerwold.

11323233. Johanna Derks geb. 28-10-1870, Ruinerwold, trouwde ca __-__-1895, Jan Kok, geb. ca __-__-1870. Johanna overleed 03-03-1927, Ruinen.

11323234. Roelof Derks geb. 20-07-1873, Ruinerwold, overl. 26-05-1879, Ruinerwold [Haakswold].

11323235. Hendrik Derks geb. 04-03-1876, Ruinerwold [Haakswold].

11323236. Trijntje Derks geb. 19-10-1878, Ruinerwold.

11323237. Roelofje Derks geb. 17-11-1881, Ruinerwold [Haakswold].

11323238. Roelofje Derks geb. __-__-1882, trouwde 23-10-1903, te Ruinerwold, Koop Stelling, geb. __-__-1875, (zoon van Jan Koops Stelling en Geertje Koning).

11323239. Jantje Derks geb. 03-08-1884, Ruinerwold [Haakswold].

1132324. Derk Derks geb. 16-02-1843, Ruinerwold [Woestelanden], overl. 17-02-1843, Ruinerwold.

1132325. Derk Derks geb. 09-07-1845, Ruinerwold [Woestelanden], overl. 23-07-1845, Ruinerwold.

1132326. levenloos kind Derks overl. 13-08-1851, Ruinerwold.

113233. Albert Pieters Derks gedoopt: 02-04-1797, Ruinerwold, beroep: landbouwer, trouwde 15-10-1831, te Ruinerwold, Jantje Hendriks, [Huls] geb. 05-02-1804, Staphorst, overl. 10-01-1872, Ruinerwold. Albert overleed 01-03-1859, Ruinerwold.

1132331. Pieter Derks geb. 18-07-1833, Ruinerwold.

1132332. Hendrik Derks geb. 17-01-1837, Ruinerwold.

113234. Roelof Peters [Derks] geb. 25-03-1806, Ruinerwold, gedoopt: 30-03-1806, Ruinerwold, trouwde 26-04-1834, te Ruinerwold, Jentje Jans Smit, geb. 28-11-1807, Ruinerwold, (dochter van Jan Jakobs en Grietje Arends) overl. 02-07-1874, Ruinerwold. Roelof overleed 22-07-1879, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein.

1132341. Trijntje Derks geb. 29-03-1835, Ruinerwold, trouwde 21-11-1868, Jan ten Wolde, geb. 06-01-1837, (zoon van Jan ten Wolde en Jentje Jans). Trijntje overleed 19-11-1890.

1132342. Pieter Roelofs Derks geb. 15-03-1838, Ruinerwold, beroep: landbouwer, trouwde 31-10-1874, te Ruinerwold, Roelofje ten Wolde, geb. 23-10-1839, De Wijk, (dochter van Jan ten Wolde en Jentje Jans) overl. 03-02-1919, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein. Pieter overleed 26-04-1929, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein.

11323421. levenloos kind Derks overl. 01-05-1880, Ruinerwold.

11323422. levenloos kind Derks overl. 11-05-1881, Ruinerwold.

11323423. levenloos kind Derks overl. 04-05-1882, Ruinerwold.

11323424. levenloos kind Derks overl. 04-05-1884, Ruinerwold.

11323425. Jantje Derks geb. __-__-1886, Groningen, trouwde (1) 24-04-1908, te Ruinerwold, Jan Werners, geb. 23-03-1883, De Wijk, (zoon van Roelof Werners en Femmigje van de Wetering) beroep: landbouwer, overl. 23-04-1914, Zwolle, begraven: Ruinerwold [Blijdenstein], trouwde (2) 13-04-1922, te Ruinerwold, Johannes Jacobs ten Oever, geb. __-__-1878, Hoogeveen.

11323426. Grietje Derks geb. 13-06-1847, Ruinerwold, overl. 13-12-1848, Ruinerwold [Kale Kluft].

1132343. Grietjen Derks geb. 13-06-1847, Ruinerwold, overl. 13-12-1848, Ruinerwold [Kale Kluft].

11324. Grietjen Derks geb. 18-02-1769, Ruinerwold [Broekhuizen], gedoopt: 19-02-1769, Ruinerwold, trouwde 08-06-1806, te Ruinerwold, Hilbert Pol, geb. 18-08-1766, Ruinerwold, gedoopt: 24-08-1766, Ruinerwold, (zoon van Arend Hilberts en Marchijn Roelofs) overl. 16-04-1859, Ruinerwold. Grietjen overleed 12-12-1845, Ruinerwold [Oosteinde].

11325. Kornelis Derks geb. 28-01-1777, Ruinerwold [Broekhuizen], gedoopt: 29-01-1777, Ruinerwold, trouwde ca __-__-1815, Roelofjen Egberts, [Eisen] geb. 04-01-1791, Havelte, (dochter van Egbert Eisen en Geesje Roelofs Sol) overl. 16-08-1875, Ruinerwold [Broekhuizen]. Kornelis overleed 15-08-1859, Ruinerwold [Broekhuizen].

113251. Derk Cornelis Derks geb. 05-11-1820, Ruinerwold, trouwde ca __-__-1846, Geertje Groeneboer, geb. 24-09-1821, Ruinerwold [Broekhuizen], (dochter van Roelof Bartelts en Arendje Rodermond) overl. 28-06-1875, Ruinerwold [Broekhuizen]. Derk overleed 27-06-1879, Ruinerwold [Broekhuizen].

1132511. Roelof Derks geb. 12-01-1848, Nijeveen, beroep: landbouwer, trouwde (1) 23-11-1872, te Ruinerwold, Karsje Brouwer, geb. 11-08-1842, Ruinerwold, (dochter van Arend Willems Brouwer en Femmigje Roelofs Karsten) overl. 19-09-1876, Ruinerwold [Dijkhuizen], trouwde (2) 13-07-1878, te Ruinerwold, Aaltje Eisen, geb. 28-11-1857, Ruinerwold, (dochter van Willem Eisen en Jentje Jans Nijentap) overl. 01-03-1923, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein. Roelof overleed 07-07-1899, Ruinerwold [Dijkhuizen].

11325111. Arend Brouwer Derks (zoon van Roelof Derks en Karsje Brouwer) geb. 21-09-1873, Ruinerwold, overl. 01-01-1897, Ruinerwold.
Arend was slachtoffer van een fatale steekpartij in de Nieuwjaarsnacht 1897, waar later op kermissen nog liederen over gezongen werden (‘de verschrikkelijke moord in Ruinerwold’).

11325112. Femmigje Derks (dochter van Roelof Derks en Karsje Brouwer) geb. 21-02-1875, Ruinerwold [Dijkhuizen], trouwde 02-05-1902, te Ruinerwold, Nicolaas Wessels Boer, geb. __-__-1873, Hoogeveen, (zoon van Jan Wessels Boer en Wubbigje Bos). Femmigje overleed 02-05-1902, Ruinerwold.

11325113. Derk Cornelis Derks (zoon van Roelof Derks en Aaltje Eisen) geb. 22-11-1879, Ruinerwold, trouwde 30-05-1903, te Ruinerwold, Zwaantje Jans, geb. 25-11-1868, Ruinerwold, (dochter van Meeuwes Jans en Aaltje Willems Stapel) overl. 20-04-1938, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein. Derk overleed 12-05-1936, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein.

11325114. Jentje Derks (dochter van Roelof Derks en Aaltje Eisen) geb. 19-02-1882, Ruinerwold [Dijkhuizen], trouwde 19-11-1904, te Ruinerwold, Gerhardus Reimers, geb. __-__-1874, (zoon van Gerhard Albert Reimers en Hendrika Lummina Slomp) overl. 29-06-1937, Groningen.

11325115. Willem Derks (zoon van Roelof Derks en Aaltje Eisen) geb. 09-10-1884, Ruinerwold [Dijkhuizen], trouwde 05-03-1909, te Ruinerwold, Grietje van der Woude, geb. __-__-1885, (dochter van Jan van der Woude en Geesje Hilligjes).

113251151. levenloos kind Derks overl. 13-01-1910, Ruinerwold.

11325116. Geertje Derks (dochter van Roelof Derks en Aaltje Eisen) geb. 04-07-1887, Ruinerwold [Dijkhuizen], trouwde 06-06-1908, te Ruinerwold, Hendrik Bolt, geb. __-__-1880, (zoon van Jacob Eisen Bolt en Anna Koning).

113252. Egbert Derks geb. 02-10-1822, Ruinerwold [Broekhuizen], overl. 21-10-1822, Ruinerwold [Broekhuizen].

113253. Roelofjen Derks geb. 03-11-1823, Ruinerwold [Broekhuizen], trouwde (1) 26-06-1844, te Ruinerwold, Jacob Brouwer, geb. 19-10-1814, Ruinerwold, (zoon van Hendrik Jacobs Brouwer en Klaasje Schoonvelde) overl. 09-01-1850, Ruinerwold, trouwde (2) 07-07-1860, te Ruinerwold, Lucas van der Woude, geb. 28-03-1827, Ruinerwold, (zoon van Jan van der Woude en Annigjen Preuper) beroep: landbouwer, overl. 18-04-1907, begraven: Blijdenstein. Roelofjen overleed 08-07-1906, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein.

113254. Egbert Derks geb. 30-03-1826, Ruinerwold [Broekhuizen], beroep: landbouwer, trouwde 14-05-1864, te Ruinerwold, Karsjen Brouwer, geb. 28-07-1829, Ruinerwold, (dochter van Hendrik Jacobs Brouwer en Klaasje Schoonvelde) overl. 06-08-1919, Ruinerwold. Egbert overleed 14-02-1894, Ruinerwold [Broekhuizen].

1132541. Hendrik Derks geb. 31-10-1864, Ruinerwold [Haakswold], trouwde 07-01-1888, te Ruinerwold, Zwaantje Jans, geb. 25-11-1868, Ruinerwold, (dochter van Meeuwes Jans en Aaltje Willems Stapel) overl. 20-04-1938, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein. Hendrik overleed 03-03-1900, Meppel.
Hendrik Derks woonde op erve 4A in Broekhuizen. De huidige boerderij op erve 4A is door Hendrik Derks gebouwd (1888?)

11325411. Egbert Derks geb. 27-05-1888, Ruinerwold [Broekhuizen].
Hij is medeoprichter van de CE-DE motorenfabriek in Ruinerwold en de eerste electriciteitscentrale in Ruinerwold. Met name bij de eerste onderneming is hij er financieel nogal bij ingeschoten.

11325412. Aaltje Derks geb. 26-10-1889, Ruinerwold [Broekhuizen], trouwde 12-04-1922, te Ruinerwold, Meeuwes van de Wetering, geb. 01-04-1897, De Wijk, (zoon van Carst van de Wetering en Hendrikje Jans) overl. 17-01-1964, begraven: Blijdenstein. Aaltje overleed 30-03-1973, begraven: Blijdenstein.
Zij wonen op erve 4A. Na hen woont hier nog hun zoon Henk van de Wetering tot zijn overlijden in (plusm. 1990?). Huidige eigenaar via vererving van erve 4A (2003) zijn Aaltina ten Oever en haar man Klaas Roze in Ruinerwold.

113255. Jan Derks geb. 08-04-1829, Ruinerwold, beroep: landbouwer, trouwde 09-12-1865, te Ruinerwold, Geesje Roelofs, geb. 23-01-1840, Ruinerwold, overl. 17-12-1911, Ruinerwold. Jan overleed 08-03-1906, Ruinerwold.

1132551. Cornelis Derks geb. 25-05-1866, Ruinerwold, beroep: landbouwer, trouwde 29-10-1898, te Ruinerwold, Klaasje Bos, geb. __-__-1876, Ruinerwold, (dochter van Klaas Bos en Hendrikje Kwant). Cornelis overleed 13-03-1912, Ruinerwold.

11325511. Geesje Derks geb. 15-02-1899, Ruinerwold [Oosteinde], trouwde 19-07-1921, te Ruinerwold, Roelof Thijn, geb. __-__-1892, Ruinerwold.
Zij wonen in Ruinerwold en worden eigenaar van erve 4B in Broekhuizen waar hun kleinzoon Roelof Thijn nu (2003) zijn melkveehouderij heeft.

113256. Geesjen Derks geb. 01-07-1833, Ruinerwold, overl. 30-08-1910, Ruinerwold.

1133. Jan Jans [van Basoen] geb. Ruinerwold [Broekhuizen], gedoopt: 26-01-1738, Ruinerwold, trouwde 12-04-1761, te IJhorst, Zwaantje Geerts, geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 26-01-1739, IJhorst, (dochter van Geert Egberts en Jantjen Geuchjens). Jan overleed 05-08-1802, IJhorst.
Jan Jans was voorvader van de familie Basoen/Bezoen uit de IJhorst. Zijn nakomelingen zijn vermeld in  de genealogie van de familie Bezoen.

1134. Arent Jans geb. Ruinerwold [Broekhuizen], gedoopt: 23-04-1741, Ruinerwold, trouwde (1) 18-06-1769, te Ruinerwold, Albertje Warners, geb. Ruinerwold, gedoopt: 16-06-1748, Ruinerwold, (dochter van Warner Warners en Evertjen Alberts) overl. voor __-__-1790, trouwde (2) 31-01-1790, te Ruinerwold, Annigjen Roelofs, geb. ca __-__-1765, De Wijk. Arent overleed voor __-__-1807.
Arent was de voorvader van de familie Arends. Zijn (bekend zijnde) nakomelingen worden vooralsnog hierna vermeld.

11341. Werner Arends (zoon van Arent Jans en Albertje Warners) geb. Ruinerwold, gedoopt: 20-09-1783, Ruinerwold, beroep: landbouwer, trouwde 10-06-1816, te Ruinerwold, Hendrikje Egberts Slomp, gedoopt: __-__-1798.

113411. Egbert Arends geb. 22-05-1817, Ruinerwold [Broekhuizen], beroep: landbouwer, trouwde 01-05-1852, te Ruinerwold, Wichertje van der Woude, geb. 08-07-1830, Ruinerwold, (dochter van Jan van der Woude en Annigjen Preuper) overl. 25-12-1917, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein. Egbert overleed 16-12-1896, Ruinerwold [Broekhuizen], begraven: Blijdenstein.

1134111. Werner Arends geb. 08-06-1856, Ruinerwold [Broekhuizen], beroep: landbouwer, trouwde 12-05-1883, te De Wijk, Janna van de Wetering, geb. 22-04-1853, Havelte, (dochter van Jan Willem van de Wetering en Jentjen Elevelt) overl. 10-04-1924, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein. Werner overleed 20-06-1927, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein.

11341111. Egbert Arends geb. 17-06-1886, Ruinerwold, overl. 08-03-1934, Ermelo, begraven: Blijdenstein.

11341112. Jentje Arends geb. 23-04-1888, Ruinerwold [Broekhuizen], trouwde 31-10-1910, te Ruinerwold, Bron Hommo Eelkman Rooda, geb. 09-05-1882, Middelstum, (zoon van Sebe Rooda en Sijna Runsink) overl. 15-01-1961, Meppel, begraven: De Wijk. Jentje overleed 23-05-1921, De Wijk, begraven: De Wijk.

11341113. Wiechertje Arends geb. 14-06-1889, overl. 20-07-1889, begraven: Blijdenstein.

113412. Albertjen Arends geb. 23-12-1825, Ruinerwold, trouwde 12-10-1861, te Havelte, Berend Eppinge, geb. __-__-1826, Havelte, beroep: landbouwer, overl. voor 29-05-1886. Albertjen overleed na 29-05-1886.

1342. Grietjen Arends (dochter van Arent Jans en Annigjen Roelofs) gedoopt: 26-06-1791, Ruinerwold.


mail aanvullingen laatste bewerking:  2 augustus 2004H. Bezoen, tel. 053-4281336 mail: hbezoen4@freeler.nl
  en R.H. Gortemaker.