Genealogie van de familie Bezoen

 


Deze Genealogie kwam tot stand met gegevens van H. Bezoen,  mail: bezoen @ versanet.de


1. Geuchien Jans [ten Oever] geb. ca __-__-1620, overl. voor __-__-1668.

11. Grietje Geuchjes geb. ca __-__-1640, trouwde 26-04-1668, te Ruinen, Jan Koerts, geb. ca __-__-1630, (zoon van Geert Jans en Mettien _____) overl. na __-__-1702.

12. Jan Geuchjens [Bazuin] geb. ca __-__-1645, Staphorst [IJhorst], trouwde (1) 22-06-1668, Avereest, Jentje Willems, geb. ca __-__-1645, overl. voor __-___1676, trouwde (2) 18-06-1676, te IJhorst, Hilligjen Willems, geb. ca __-__-1650, Zuidwolde.
In het register van Vuurstedengeld 1682 Vollenhove worden "Op Besoen" vier schorstienen geteld.
"Eigenaar; Swarte Waters Clooster - Pachter; Jan Gaegiens 1
Eigenaar; Swarte Waters Clooster - Pachter; Warnaar Gaegiens 1 [nr 15 Hoogenkamp gen.]
Eigenaar; Scholte van de Wijck - Pachter; Harmen Geerts 1
Eigenaar; Predicant van Eijrhorst - Pachter; Harmen Coobuijs 1"
Willem Koops bericht over de IJhorst, dat de kerk oorspronkelijk ene vicarie van het klooster Zwartewater nabij Hasselt geweest is. In de 14e eeuw wordt in een brief van Florens van Wevelinkhoven, 50ste Bisschop van Utrecht een twist tussen den Proost van het klooster Zwartewater en de ingezetenen van IJhorst beslecht, waarbij deze laatsten worden verplicht de priester een eerlijk onderhoud te bezorgen en de kerke in rake en dake te houden, zullende dan de kerspellieden als vanouds hunne dooden mogen begraven.

121. Zwaantje Jans (dochter van Jan Geuchjens en Hilligjen Willems) geb. 15-07-1677, trouwde ca __-__-1699, Jan Jans, [ter Haar] geb. Staphorst [IJhorst; Ter Haar], gedoopt: 29-11-1668, IJhorst, (zoon van Jan Jans en Trijntje Cornelis) overl. na __-__-1721.
Zwaantje staat n het doopboek bij de dopen van haar kinderen steeds als Zwaantje Jans vermeld, doch in haar eigen doopakte staat ze als Jentjen Jans vermeld.

122.. Geuchjen Jans [Bazuin] (zoon van Jan Geuchjens en Hilligjen Willems) geb. ca __-__-1680, gedoopt: ca __-__-1680, trouwde 24-09-1707, te IJhorst, Roelofje Jacobs, gedoopt: 22-03-1685, IJhorst, (dochter van Jacob Jans en Jentjen Andries Jeulen) overl. voor __-__-1732. Geuchjen overleed voor __-__-1725.
Roelofje Jacobs hertrouwde op 23-09-1725 met Willem Egberts [ten Kate].
Bij de verkoop door de Heeren van de Ridderschap op 29 Julius des jaars 1723 van de goederen van het Hoog Adelijke Sticht Swarte Water, wordt als Kavel 34 Jan Geugies Erve geveild. Koper is Dr. R.G.van der Ramhorst. Het erve brengt 7636.13 goltguldens op. (bron Archief v d Ridderschap - Overijssels Archief).

1221. Jantjen Geuchjens [Bazuin] gedoopt: 26-08-1708, IJhorst, trouwde 24-04-1728, te IJhorst, Geert Egberts, [ten Cate] geb. ca __-__-1699, Avereest [Den Kaat], (zoon van Egbert Hendriks en Swaantien Roeloffs) overl. ca __-__-1760. Jentje overleed ca __-__-1760, Staphorst [IJhorst; Basuin].
Geert Egberts verwierf door dit huwelijk het erfgoed Basuin.

12211. Roelofje Geerts geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 25-02-1731, IJhorst.

12212. Egbert Geerts geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 28-06-1733, IJhorst.

12213. Zwaantje Geerts geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 12-02-1736, IJhorst, overl. ca __-__-1736.

12214. Zwaantje Geerts geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 26-01-1739, IJhorst, trouwde 12-04-1761, te IJhorst, Jan Jans, [van Basoen] geb. Ruinerwold [Broekhuizen], gedoopt: 26-01-1738, Ruinerwold, (zoon van Jan Cornelis en Grietje Derks) overl. 05-08-1802.
Jan Jans verwierf door dit huwelijk het erfgoed Basuin/Basoen en daarmee de naamsaanduiding [van Basoen]. In een register van de verpondinge en contributie van het Hasseler Ambt, aangelegd door R.H de Vos Van Steenwijk, Hoogschout 1796, worden 16 regelmatige erven beschreven te IJhorst. 6. Het Erve Bazuijn [oude naam]. Nieuwe Eigenaar: Jan Jans Bezoen. Jan Jans werd diaken van de kerk te IJhorst in 1761 en zijn naam staat samen met een andere diaken en twee ouderlingen op de koperen lichtkroon midden in de kerk ( W.Koops).
Zie voor de voorvaderen van Jan Jans, verder de genealogie van de familie Derks.

122141. Jentje Jans geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 05-04-1762, IJhorst.

122142. Geert Jans [Bezoen] geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 05-06-1763, IJhorst, trouwde 01-01-1792, te IJhorst, Zwaantje Harms, [Bulder] geb. De Wijk [Bulderij], gedoopt: 21-03-1772, IJhorst, (dochter van Harm Harms en Woltertjen Everts). Geert overleed __-__-1844.
Bij het aannemen van de Familienamen in 1811 geeft Geert " van Bezoen" op. Geert woonde als oudste zoon en erfgenaam op de boerderij eerder omschreven als "van[op] Basuin [Basoen]" gelegen ten zuiden van de Reest oostelijk van IJhorst. De andere zoon Jan Jans wonende in de Schiphorst, geeft "Bezoen" op.

1221421. Jan Bezoen geb. 13-12-1792, Staphorst [IJhorst], gedoopt: 16-12-1792, IJhorst, overl. 26-11-1818.

1221422. Harm Bezoen geb. 06-01-1796, Staphorst [IJhorst], gedoopt: 10-01-1796, IJhorst, beroep: landbouwer, trouwde __-__-1829, Eultien Hilberts, [ten Oever] geb. 21-02-1798, Avereest [Grote Oever], gedoopt: 25-02-1798, Avereest, (dochter van Hilbert Meilofs en Jentje Derks) overl. 10-01-1866, Staphorst [IJhorst]. Harm overleed 13-05-1870.
Na de uitbreiding van de IJhorster kerk in 1823 werden vijf nieuwe gestoelten verkocht, waarvan 2 aan de zuidzijde welke werden gekocht door; 1 Jacob Haalweide, 2 Carst van de Wetering en H(arm van) Bezoen.

12214221. Zwaantje Bezoen geb. 30-01-1830, Staphorst [IJhorst], trouwde 06-06-1862, te Zuidwolde, Lucas Veeningen, geb. 24-05-1822, Zuidwolde [Pieperij], (zoon van Klaas Lukas Veeningen en Swaantien Willems) beroep: landbouwer, overl. 02-08-1908, Zuidwolde [Pieperij]. Zwaantje overleed 07-11-1905, Zuidwolde [Pieperij].

12214222. Jentje Bezoen geb. 21-01-1831, Staphorst [IJhorst], trouwde 31-10-1857, te De Wijk, Harm Kloeten, geb. 19-01-1831, De Wijk, (zoon van Evert Kloeten en Klaasjen Willems), overl. 18-11-1905, De Wijk. Jentje overleed __-01-1897.

12214223. Geert van Bezoen geb. 13-02-1833, Staphorst [IJhorst], beroep: landbouwer, trouwde 14-11-1885, Klaasje Wijerts, geb. 20-01-1859, overl. 01-05-1931. Geert overleed 17-07-1895.

122142231. Harm van Bezoen geb. 19-06-1886, Staphorst [IJhorst], trouwde 23-01-1909, Annigje Vos, geb. 17-08-1889, De Wijk, (dochter van Arend Vos en Trijntje Westenbrink) overl. 26-09-1977, Nieuwleusen [Den Hulst], begraven: IJhorst. Harm overleed 14-03-1921, begraven: IJhorst.

1221422311. Roelof van Bezoen geb. 02-07-1909, Staphorst [IJhorst], gedoopt: IJhorst, beroep: landbouwer, trouwde 30-04-1931, te Ruinerwold, Aaltje Gortemaker, geb. 14-06-1906, Ruinerwold, gedoopt: Ruinerwold, (dochter van Albert Gortemaker en Klaasje Kloeten) beroep: huisvrouw, overl. 09-05-1959, Meppel, begraven: 14-05-1959, IJhorst. Roelof overleed 21-07-1989, Meppel, begraven: 26-07-1989, IJhorst.

12214223111. Harm van Bezoen geb. 16-02-1932, Staphorst [IJhorst], overl. 21-04-1934, Zwolle, begraven: IJhorst.

12214223112. Albert van Bezoen geb. 15-11-1933, Staphorst [IJhorst], overl. 24-06-1934, Staphorst [IJhorst], begraven: IJhorst.

12214223113. Harm Albert van Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Hendrikje van de Woude, geen gegevens i.v.m.privacy, (dochter van Geuchien van de Woude en Margje Broekhuizen).

122142231131. Margje Aaltje van Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Boy Parera, geen gegevens i.v.m.privacy, (zoon van Daoed Parera en Johanna Miog).

122142231132. Aletta Roelien van Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Izak Dominggus Huwaë, geen gegevens i.v.m.privacy, (zoon van Martin Martinus Huwaë en Dominggas Sanbandar).

122142231133. Roelof van Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Harmine Janet Nijsingh, geen gegevens i.v.m.privacy, (dochter van Albert Nijsingh en Janna Mulder).

1221422311331. Harmen Mart van Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221422311332. Leon Jons van Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122142231134. Geuzina van Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

12214223114. Klaasje van Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Willem Dekker, geen gegevens i.v.m.privacy, (zoon van Hendrik Dekker en Roelofje Brouwer).

1221422312. Trijntje van Bezoen geb. 03-12-1910, Staphorst [IJhorst], overl. 24-10-1916.

1221422313. Klaasje van Bezoen geb. 27-03-1913, Staphorst [IJhorst], trouwde 03-05-1934, Geert Lubberink, geb. 30-12-1911, De Wijk, overl. 03-12-1990, begraven: IJhorst. Klaasje overleed 20-04-1998, Staphorst [IJhorst], begraven: 24-04-1998, IJhorst.

122142232. Aaltje van Bezoen geb. 07-03-1889, trouwde 24-04-1915, Arend Bollink, geb. 03-04-1889, overl. 24-09-1978. Aaltje overleed 31-07-1976.

122142233. Grietje van Bezoen geb. 07-03-1889, Staphorst [IJhorst], overl. 12-03-1889.

12214224. Hendrikje van Bezoen geb. 28-03-1835, Staphorst [IJhorst].

12214225. Hilbert van Bezoen geb. 09-06-1837, Staphorst [IJhorst], overl. 03-10-1894.

12214226. Jan van Bezoen geb. 23-08-1839, Staphorst [IJhorst], overl. 05-12-1908.

1221423. Zwaantje Bezoen geb. 14-09-1801, Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 20-09-1801, IJhorst, overl. 27-11-1802.

1221424. Woltertjen Bezoen geb. 16-05-1806, Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 18-05-1806, IJhorst, trouwde 11-06-1825, te Ruinerwold, Roelof Jans, [Drost] ged. 10-08-1794, Ruinerwold, (zoon van Jan Roelofs en Marchje Harms) overl.  01-01-1848, Ruinerwold [Weerwille]. Woltertjen overleed 13-12-1842, Ruinerwold.

122143. Grietje Jans [Bezoen] geb. __-09-1765, Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 20-10-1765, IJhorst, trouwde 04-05-1788, te IJhorst, Nicolaas ten Wolde, geb. De Wijk [Den Hof], gedoopt: 04-11-1753, IJhorst, overl. __-__-1816. Grietje overleed 07-10-1826, De Wijk.

122144. Jan Basoen geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 02-04-1769, IJhorst, overl. voor __-__-1778.

122145. Jentje Jans gedoopt: 23-12-1770, IJhorst, overl. voor __-__-1771.

122146. Jentje Jans [Bezoen] geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 05-01-1772, IJhorst, trouwde 17-11-1793, te IJhorst, Jan Willems, [Oshaar] geb. __-__-1774, De Wijk [Oshaar], (zoon van Willem Otten en Jantjen Jans). Jentje overleed 06-12-1845, De Wijk [Koekange].

122147. Jantje Bezoen geb. Staphorst [IJhorst], gedoopt: 11-06-1775, IJhorst, trouwde 29-04-1798, te IJhorst, Jan Alberts, [ten Veld] geb. ca __-__-1770, Vries [Zeegse].

122148. Jan Bazoen geb. 09-03-1778, gedoopt: 15-03-1778, IJhorst, trouwde 10-05-1804, te IJhorst, Lambertjen Jochems, geb. Havelte [Wapserveen], gedoopt: __-__-1778, (dochter van Jochem Meijnen en Henderkien Andries) overl. 22-05-1845, Meppel. Jan overleed 17-05-1850.

1221481. Jan Bezoen geb. 28-01-1805, De Wijk [De Schiphorst], gedoopt: 03-02-1805, IJhorst, beroep: landbouwer, veearts, trouwde 04-05-1833, te De Wijk, Janna ten Wolde, geb. 29-03-1805, De Wijk [Den Hof], gedoopt: 07-04-1805, IJhorst, (dochter van Nicolaas ten Wolde en Grietje Jans) overl. 27-06-1870. Jan overleed 01-08-1880.

12214811. Jan Bezoen geb. 05-05-1834, De Wijk, overl. 20-03-1855, De Wijk.

12214812. Nicolaas Bezoen geb. 21-07-1838, De Wijk, beroep: landbouwer, veearts, trouwde (1) 06-04-1867, te De Wijk, Zwaantje Huizingh, geb. 19-05-1840, Avereest, (dochter van Jan Alberts Huizingh en Klaasje Oosting) overl. 14-10-1870, De Wijk, trouwde (2) 26-10-1872, te De Wijk, Jentje Rabbering, geb. 16-12-1841, Zuidwolde [Rabbinge], (dochter van Jan Jans en Hilligje Jans ten Heuvel) overl. 23-06-1878, trouwde (3) 05-03-1881, te De Wijk, Zwaantje ten Heuvel, geb. 18-09-1850, De Wijk, (dochter van Jan Lukas ten Heuvel en Grietje Jans) overl. 01-07-1882, De Wijk [Schiphorst]. Nicolaas overleed 28-09-1923, begraven: De Wijk.

122148121. Anna Bezoen (dochter van Nicolaas Bezoen en Zwaantje Huizingh) geb. 12-12-1869, De Wijk, trouwde 27-04-1895, te De Wijk, Albert Polman, geb. 27-10-1865, De Wijk [Ossesluis], (zoon van Harm Polman en Jentje Middelveld).

122148122. Klaasje Bezoen (dochter van Nicolaas Bezoen en Zwaantje Huizingh) geb. 03-10-1870, De Wijk, trouwde 27-04-1895, Roelof van Strik, geb. 14-05-1863, De Wijk, (zoon van Roelof van Strik en Grietje Meesters) overl. 19-01-1960, Staphorst [Hesselingen]. Klaasje overleed 13-05-1961, Staphorst [Hesselingen].

122148123. Jan Bezoen (zoon van Nicolaas Bezoen en Jentje Rabbering) geb. 05-08-1873, De Wijk, overl. 06-04-1900, De Wijk.

122148124. Hilligje Bezoen (dochter van Nicolaas Bezoen en Jentje Rabbering) geb. 20-10-1874, De Wijk [De Schiphorst], trouwde 02-11-1900, te De Wijk, Tieme Slomp, geb. 10-07-1870, Ruinerwold, (zoon van Derk Slomp en Haremtje de Wal) overl. 22-04-1949, De Wijk, begraven: De Wijk. Hilligje overleed 19-01-1946, De Wijk, begraven: De Wijk.

122148125. Jan Bezoen (zoon van Nicolaas Bezoen en Jentje Rabbering) geb. 06-11-1876, De Wijk, overl. 21-09-1877.

122148126. Jan Hilbert Bezoen (zoon van Nicolaas Bezoen en Jentje Rabbering) geb. 27-12-1877, De Wijk, overl. 23-02-1885, De Wijk [De Schiphorst].

122148127. Grietje Bezoen (dochter van Nicolaas Bezoen en Zwaantje ten Heuvel) geb. 18-04-1881, De Wijk, trouwde 29-04-1905, te Nijeveen, Jan Vrielink, geb. 10-07-1878, Nijeveen, (zoon van Gerrit Vrielink en Albertje van den Berg).

12214813. Lambertus Bezoen geb. 20-12-1841, De Wijk, overl. 07-03-1842, De Wijk.

12214814. Lammigje Bezoen geb. 20-03-1842, De Wijk, trouwde 26-05-1866, te Staphorst, Albertus van Schot, geb15-04-1834, gedoopt 25-05-1834, (zoon van Frens van Schot en Jantje Steenbergen), overl. 24-04-1893, begraven IJhorst. Lammigje overleed 03-01-1892, begraven IJhorst.

12214815. Grietje Bezoen geb. 04-03-1847, De Wijk, overl. 24-03-1847, De Wijk.

1221482. Meine Bezoen geb. 23-09-1806, De Wijk [De Schiphorst], gedoopt: 05-10-1806, IJhorst, beroep: landbouwer, trouwde 29-04-1837, te De Wijk, Marrigje Wildeboer, geb. 14-03-1819, Steenwijk [Onna], (dochter van Roelof Bartelds en Grietje Willems). Meine overleed 29-11-1845.

12214821. Jan Bezoen geb. __-__-1837, Havelte, overl. 22-02-1852, De Wijk.

12214822. Roelof Bezoen geb. 23-01-1842, Havelte, trouwde 15-12-1866, te Nijeveen, Femmigje Withaar, geb. __-__-1844, Nijeveen, (dochter van Albert Withaar en Margje Bruins), overl. 16-12-1902, Hoogeveen. Roelof overleed 02-06-1902.

122148221. Margje Bezoen geb. 25-10-1873, Nijeveen, trouwde 15-11-1890, te Nijeveen, Klaas Veneboer, geb. 30-09-1863, Havelte, (zoon van Hendrik Veneboer en Margje Kuiper).

122148222. Albertus Bezoen geb. 09-09-1876, Nijeveen, trouwde 18-11-1899, te Hoogeveen, Jentje Looijenga, geb. 20-09-1878, Hoogeveen, (dochter van Hein Looijenga en Egbertje Booij) overl. 16-12-1931, Waddinxveen. Albertus overleed 25-03-1965, Ede.

1221482221. Hein Roelof Bezoen geb. 17-02-1904, Waddinxveen, trouwde 30-07-1932, Neeltje Verkerk, geb. 28-03-1907, Culemborg, overl. 25-09-1992, Culemborg. Hein overleed 28-02-1986, Culemborg.

1221482222. Femmigje Egbertje Bezoen geb. 09-05-1907, Waddinxveen, trouwde ca __-__-1932, Frederik Pieter Geerlof, geb. 29-10-1903, Rijnwoude [Kouderkerk aan de Rijn], overl. 10-01-1978, Rijnwoude [Kouderkerk aan de Rijn].

1221482223. Roelof Hein Bezoen geb. 19-07-1911, Meppel, trouwde 12-06-1937, te 's Gravenhage, Maria Pietronella van der Ben, geb. 20-01-1913, Waddinxveen, overl. 28-05-1997, Waddinxveen. Roelof overleed 16-04-1981, Leiden.

12214822231. Jentje Catharina Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Cornelis Marius Kersbergen, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214822232. Catharina Margje Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Jacob Troost, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214822233. Albertus Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Margaretha Francisca den Held, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222331. Rutger Roelof Reyk Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Louise Augusta Cornelia Gortemaker, geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482223311. Allard Herman Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482223312. Heleen Christine Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222332. Stefan Laurens Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

12214822234. Anthonie Roelof Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Marrigje Potuijt, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222341. Roelof Hein Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Marian Koetsier, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222342. Margaretha Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Hindrik Rijploeg, geb. 29-04-1959, Loppersum [Stedum], overl. 17-07-1995, Dordrecht.

122148222343. Antoonie Roelof Jan Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Greetje Wakker, geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482223431. Sander Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482223432. Lianne Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

12214822235. Roelof Hein Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Ingeborg Buurman, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222351. Udo Roelof Evert Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222352. Olaf Leon Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482224. Egbertus Frederik Bezoen geb. 22-01-1915, Waddinxveen, trouwde 30-06-1939, Cornelia van der Ben, geb. 05-03-1917, Waddinxveen.

12214822241. Albertus Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Irene Gerardina Molenaar, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222411. Sandor Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222412. Branko Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222413. Rodri Bezoen geb. 27-03-1976, Leidschendam, overl. 30-01-1996, Zoetermeer.

12214822242. Ronald Alexander Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Elisabeth Drooger, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214822243. Wilco Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Lucia Johanna Maria Schmitz, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148222431. Frank Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482225. Egbertje Femmigje Bezoen geb. 24-03-1919, Culemborg, trouwde ca __-__-1945, Johannes van der Valk, geb. 11-09-1922, Rotterdam. Egbertje overleed 28-12-1970, Rotterdam.

1221482226. Hendrik Klaas Bezoen geb. 14-02-1923, Culemborg, trouwde Jans van Scherrenburg, geen gegevens i.v.m.privacy. Hendrik overleed 25-04-2000, Ede.

12214822261. Margje Johanna Bezoen geb. 03-04-0945, Ede [Bennekom], trouwde Simon van Mourik, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214822262. Johanna Hendrika Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Juriaan Frans Swagerman, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214822263. Hendrik Klaas Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Jantine Hendriks, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148223. Meine Bezoen geb. __-__-1878, overl. 02-11-1878, Meppel.

122148224. Martine Bezoen geb. __-__-1884, trouwde 02-04-1905, te Hoogeveen, met Roelof Willems, geb. __-__-1883, (zoon van Willem Roelofs en Hendrikje Uiterwijk Winkel). Martine overleed 08-07-1942, Meppel.

12214823. Lambertus Bezoen geb. 15-04-1845, De Wijk, trouwde 16-04-1870, te Nijeveen, Jantje Veneboer, geb. 19-07-1850, Havelte [Wapserveen], (dochter van Jacob Jans Veneboer en Hilligje Bartelds Wildeboer) overl. 15-03-1943, Enschede. Lambertus overleed 19-05-1904, Enschede.
Lambertus had een boerderij te Nijeveen [Wapserveen] die hij verwierf door zijn huwelijk. Volgens de overlevering was hij geen boer in hart en nieren en zat hij liever met zijn neus in de boeken. Na het afbranden van de boerderij werd deze op uurloonbasis weer opgebouwd, hetgeen nogal duur uitkwam. Noodgedwongen verkoop en vertrek naar Meppel 20-06-1891. Alhier staat hij ingeschreven als koffiehuishouder aan de Groenmarkt 11. Vervolgens in 1895 vertrokken naar Enschede waar hij overleed in 1904. Lambertus is stamvader van de tak Enschede.

122148231. Jacob Bezoen geb. 22-01-1871, Nijeveen, overl. 16-02-1871, Nijeveen.

122148232. Margje Bezoen geb. 04-02-1872, Nijeveen, overl. 26-07-1890, Havelte [Wapserveen].

122148233. Jacob Bezoen geb. 09-01-1874, Nijeveen, beroep: mijnwerker, cafehouder, trouwde 17-10-1895, Enschede, Clara Laura Schröder, geb. 31-08-1877, Eichlingshoven (Dld), (dochter van Heinrich Schröder en Maria Heinemann), overl. 19-06-1947, Enschede. Jacob overleed 16-02-1960, Enschede.
Jacob is ingeschreven in het dienstbodenregister van de Wijk 1891, als landarbeider. in 1892 vertrokken naar Wetter [Dortmund], 1902 Wörringen, 1903 Langen alle in Duitsland. Werkte in de mijnen en de landbouw. Nadat hij invalide is geworden door een treinongeval nog een tijdje cafehouder in Glanerbrug.

1221482331. Heinrich Bezoen geb. 20-07-1895, Enschede, beroep: bouwvakker, trouwde 03-09-1915, Lutina Nieuwenhuis, geb. 14-08-1896, Hardenberg, (dochter van Berend Nieuwenhuis en Aafje Rooseboom) overl. 11-12-1989, Enschede. Heinrich overleed 15-09-1983, Enschede.
Heinrich was textielarbeider en bouwvakker.

12214823311. Clara Laura Bezoen geb. 19-12-1915, Enschede [Lonneker], trouwde ca __-__-1938, Willem Hessen, geb. 04-08-1912, (zoon van Jan Hessen en Hindrika Catz). Clara overleed 17-12-1975, Enschede.

12214823312. Berend Bezoen geb. 05-12-1918, Enschede [Lonneker], beroep: schoenverkoper/hersteller, trouwde 04-12-1944, Annigje Trienen, geb. 23-02-1921, Hengelo, (dochter van Anthonius Trienen en Margaretha Reitsma). Berend overleed 21-06-1973, Enschede.

122148233121. Heinrich Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Jantje Aaltje Dijkstra, geen gegevens i.v.m.privacy, (dochter van Sjoerd Jans Dijkstra en Aaltje Zwiggelaar).

1221482331211. Alja Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482331212. Saskia Annette Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233122. Anthony Robert Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Ria Smit, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823313. Jacob Bezoen geb. 26-05-1922, Enschede [Lonneker], beroep: gemeente-werker, trouwde 26-04-1951, Gerritdina Hermina Bult, geen gegevens i.v.m.privacy. Jacob overleed 29-04-2001, Enschede.

122148233131. Johan Heinrich Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Ellen Christien Odenthal, geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482331311. Bas Bernhad Jacob Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482331312. Jelle Michel Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823314. Aafje Bezoen geb. 08-08-1923, Hardenberg, trouwde 01-05-1948, Willie Breukink, geb. 17-04-1923, overl. 04-08-1988, Enschede.

12214823315. Johanna Maria Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Henk Wissink, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823316. Anna Gezina Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Herman Wensink, geb. 11-07-1925, overl. 12-10-1998.

12214823317. Betsie Jani Bezoen geb. 12-07-1933, Enschede, trouwde Jan Hofstee, geb. 09-08-1928, Losser. Betsie overleed 01-08-1999, Losser.

1221482332. Lambertus Bezoen geb. 07-01-1898, Malsfeld (Dld), trouwde 24-04-1920, Barteldje Jongsma, geb. 17-04-1900, Schoterland, (dochter van Wiebe Jongsma en Ankje van de Wijk), overl. 11-01-1990, Enschede. Lambertus overleed 27-01-1965, Enschede.

12214823321. Jacob Bezoen geb. 06-07-1920, Enschede [Lonneker], beroep: belastingambtenaar, trouwde 25-01-1949, Zwolle, Wilhelmina Maria Peters, geb. ca 27-07-1922. Jacob overleed 01-12-1989.

122148233211. Bertus Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Bianca Schenkel, geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482332111. Noor Maria Bezoen, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233212. Marius Anthony Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde José Sieverink, geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482332121. Remko Bezoen, geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482332122. Niek Bezoen, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823322. Wiebe Bezoen geb. 11-12-1924, Enschede [Lonneker], trouwde 06-03-1954, Enschede Petronella Theodora Leyser, geen gegevens i.v.m.privacy.
Wiebe was leraar en schooldirecteur van de M.T.S. in Hengelo.

122148233221. Marjo Bezoen geb. 14-10-1954, overl. 02-12-2001, Sri Lanka.

122148233222. Bertil Wybo Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233223. Saskia Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy., trouwde Stefan Mahieu, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823323. Hendrik Bezoen geb. 29-10-1927, Enschede [Lonneker], trouwde F____ Aloserij, geen gegevens i.v.m.privacy. Hendrik overleed 01-05-1976.

122148233231. Lambertus Heinrich Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Marijke G. J. Smit, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233232. Grietje Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Johannes G. F. Kip, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233233. Janet Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde J____ Frans, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233234. Miranda Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde W____ Schweggetman, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823324. Reinder Bezoen geb. 01-08-1935, Enschede, overl. __-__-1936.

12214823325. Reinetta Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde H____ Mandemaker, geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482333. Maria Johanna Bezoen geb. 01-05-1900, Roth (Duitsland), overl. __-__-1924, Enschede.

1221482334. Clara Laura Bezoen geb. 25-01-1902, Flülingen (Dld), trouwde 12-01-1929, Arnold Johan Holtkamp, geb. 24-08-1900, Enschede.

1221482335. Jantiena Bezoen geb. 19-10-1903, Enschede [Lonneker], overl. 28-06-1904.

1221482336. Meine Bezoen geb. 11-06-1908, Enschede [Lonneker], beroep: wever, trouwde 06-06-1935, Nella Hardeman, geb. 28-02-1916, Gronau (Dld), overl. 20-09-2001. Meine overleed 12-09-1980.

12214823361. Clara Laura Johanna Bezoen geb. 16-11-1935, Enschede, trouwde Henk ter Morsche, geen gegevens i.v.m.privacy. Clara overleed 12-06-1991, Haaksbergen.

12214823362. Jacobus Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Yu-lan Chuang, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233621. Jeannie Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233622. Melissa Veronica Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823363. Jan Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Trientje Klein, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233631. Marc Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233632. Patrick Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482337. Jan Bezoen geb. 15-01-1911, Enschede [Lonneker], overl. __-__-1931.

1221482338. Jantiena Bezoen geb. 15-03-1914, Enschede [Lonneker], trouwde 08-02-1941, scheiding: ca __-__-1960, Albertus J. Kroondijk, geb. 21-01-1912, overl. 15-01-1984. Jantiena overleed 17-03-1979.

1221482339. Hillichje Bezoen geb. 08-05-1916, Enschede [Lonneker], trouwde 09-04-1936, Hendrik Marinus Roolvink, geb. 29-12-1911, Enschede. Hillichje overleed 28-071992.

122148233(10). Frederik Bezoen geb. 07-02-1920, Enschede [Lonneker], trouwde __-__-1941, Hendrika Aaltje Nikkels, geb. 11-02-1919, overl. Enschede. Frederik overleed Enschede.

122148233(10)1. Jaap Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Gini Bakker, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)11. Fred Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)12. John Marton Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)13. Robert Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)2. Johanna MariaBezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Wim Kuipers, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)3. Johannes Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Gerrie van der Scheur, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)31. Daniel Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)32. Chantal Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)4. Carel Laurens Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde J____ E. Sinnema, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)41. Laurens Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148233(10)5. Hariëtte Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Thijs Jansen, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148234. Meine Bezoen geb. 15-05-1875, Nijeveen, trouwde ca __-__-1910, Roos Poepart, geb. ca __-__-1878, Indonesie, overl. __-02-1925, Batavia (Indië).
Meine was officier in het K.N.I.L.

1221482341. Jacob Willem Jan Bezoen geb. 02-03-1916, Poerworedjo (Indonesi‰), trouwde 24-01-1942, Margaretha Gertuda Teunissen, geb. 06-05-1921, Coloredjo (Indonesie). Jacob overleed 18-03-1984, Amsterdam.

12214823411. Bonita Rosemary Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Gerald Hendrikus Lambertus Santing, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823412. Jan Willem Meine Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde (1) Ingrid Dutchhart, geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde (2) Christina Johanna Joosten, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148234121. Kim Fleur Bezoen (dochter van Jan Willem Meine Bezoen en Christina Johanna Joosten) geen gegevens i.v.m.privacy.

122148234122. Lisette Margaretha Bezoen (dochter van Jan Willem Meine Bezoen en Christina Johanna Joosten) geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482342. Hendrik Huib Albert Bezoen geb. 20-07-1920, Madioen (Indonesie), trouwde ca __-__-1957, _____ _____, geb. ca __-__-1918. Hendrik overleed 06-10-1979, Amsterdam.

12214823421. Ingeborg Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Erik Janse, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214823422. Eric Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148235. Hilbert Bezoen geb. 04-01-1877, Nijeveen, overl. 11-10-1900, Enschede.

122148236. Jan Bezoen geb. 11-09-1878, Nijeveen, trouwde 30-10-1901, Aleida Arink, geb. 20-02-1879, Uelsen (Dld), overl. 24-10-1943, Enschede. Jan overleed 14-02-1870, Enschede.
Jan had aan de Haaksbergerstraat 71 te Enschede een Hotel- Cafë-Restaurant met dansgelegenheid. Menig Enschede’s echtpaar heeft elkaar hier omstreeks de 1e wereldoorlog ontmoet.

1221482361. Louise Bezoen geb. 01-11-1903, Enschede, trouwde 11-09-1924, Jan Gerrit Wissink, geb. 06-09-1894, Enschede, overl. 17-09-1946, Enschede. Louise overleed 24-06-1991, Enschede.

1221482362. Jani Gesina Bezoen geb. 11-09-1906, Enschede, overl. 09-05-1907.

1221482363. Herman Lambertus Bezoen geb. 19-04-1908, Enschede, trouwde 15-05-1937, Hendrikje Gombert, geb. 19-08-1916. Herman overleed 02-08-1953, Soest.
Herman was Dr. Letteren en Wijsbegeerte en schrijver van een populairwetenschappelijk boek over het Twentse dialect, hetgeen hij schreef in Indië en door zijn vrouw tijdens de internering in een jappenkamp werd verborgen. en een dissertatie over het dialect van Enschede, waarop hij in 1938 promoveerde. Benoemer van de "Tukker". Herziener vqn de 23-ste druk van Koenen- Endepols- Bezoen woordenboek der Nederlandse Taal.  Herman overleed als gevolg van een motorongeval.

12214823631. Aleide Bezoen, geb. 05-07-1939, Buitenzorg (Indie), trouwde 28-03-1969, Lagos (Nigeria) Cornelis Servatius Reicheld, geen gegevens i.v.m.privacy. Aleide overleed 09-04-1992, Vlist.

12214823632. Jan Arend Zwier Bezoen geb. 01-10-1942, Buitenzorg (Indie), overl. 11-01-1982.

12214823633. Arend Rutger Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Marjan Alberda, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148236331. Aleide Anna Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148236332. Welmoed Maria Alberda Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

1221482364. Jani Wilhelmina Bezoen geb. 12-09-1909, trouwde ca __-__-1930, Willem Oldeman, geb. 22-11-1896, Duiveland [Ouwerkerk], overl. 29-05-1976, Enschede. Jani overleed 26-05-2005.

122148237. Hillichje Bezoen geb. 14-06-1880, Nijeveen, trouwde 17-01-1908, Adriaan Elferink, geb. ca __-__-1880, overl. 05-05-1944, 's Gravenhage [Den Haag]. Hillichje overleed 15-12-1960, 's Gravenhage [Den Haag]. 

122148238. Jantje Bezoen geb. 31-07-1882, Havelte, trouwde 31-10-1912, Koert Loggers, geb. 18-06-1888, Goes. Jantje overleed 24-07-1969, Deventer.
Jantje was onderwijzeres o.a. in Indië waar Koert was Ford-importeur voor Indie. Zoon Mr. Rob Loggers is tijdens de bezetting gefusilleerd bij de Bavokerk in Haarlem, vanwege zijn aandeel in de Rijksmuntroof te Utrecht.

122148239. Geert Bezoen geb. 11-09-1884, Havelte, overl. 24-10-1884, Havelte [Wapserveen].

12214823(10). Geertje Bezoen geb. 29-11-1886, Havelte, trouwde 12-09-1912, Jan Hendrik Albert Wevers, geb. 27-08-1885, overl. 04-01-1941. Geertje overleed 20-03-1945, Enschede.
De familie Wevers had een cafe aan de Perikweg te Enschede. Tijdens het bombardement van 22-03-1945 op Enschede, werd het getroffen, waarbij Geertje om het leven kwam.

1221483. Zwaantje Bezoen geb. 23-03-1808, De Wijk [De Schiphorst], gedoopt: 27-03-1808, IJhorst.

1221484. Koendert Bezoen geb. 07-09-1809, De Wijk [De Schiphorst], gedoopt: 17-09-1809, IJhorst, overl. 09-12-1812, De Wijk.

1221485. Jochem Basoen geb. __-11-1812, overl. 15-02-1814, De Wijk [De Schiphorst].

1221486. Jochem Basoen geb. __-__-1814, overl. 27-11-1816, De Wijk [De Schiphorst].

1221487. Hendrikje Jans Basoen geb. 14-06-1819, De Wijk, overl. 01-05-1820, De Wijk [De Schiphorst].

1221488. Hendrik Bezoen geb. 27-09-1821, De Wijk, trouwde 21-01-1852, te Meppel, Femmigje Oosterhof, geb. __-__-1826, Diever, (dochter van Jan Wessels Oosterhof en Aaltje Pieters).

12214881. Aaltje Bezoen geb. __-__-1863, Meppel, trouwde 10-05-1884, te Ruinerwold, Egbert Karsten, geb. __-__-1849, Ruinerwold, (zoon van Jan Hilberts en Hendrikje Egberts), overl. __-__-1929, begraven: Blijdenstein. Aaltje overleed __-__-1911, begraven: Blijdenstein.

12214882. Lammigje Bezoen geb. 26-04-1868, Meppel, trouwde 28-04-1893, te Ruinerwold, Jan Lubelinkhof, geb. 23-02-1865, Ruinerwold, (zoon van Lukas Lubelinkhof en Lummigje Jans Weide) overl. 26-12-1897, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein. Lammigje overleed 01-01-1898, Ruinerwold, begraven: Blijdenstein.

1221489. Andries Bezoen geb. 17-12-1823, De Wijk, beroep: landbouwer, trouwde 25-04-1857, te De Wijk, Aaltje Oosterhof, geb. __-__-1833, Diever, (dochter van Jan Wessels Oosterhof en Aaltje Pieters). Andries overleed 27-06-1885.

12214891. Lammigje Bezoen geb. 03-04-1852, Ruinerwold, trouwde 16-05-1879, te Meppel, Johannes Meursinge, geb. 17-10-1845, Meppel, (zoon van Albert Meurisnge en Johanna Abrahama Houwink), overl. 11-12-1914, Meppel. Lammigje overleed 10-09-1930, Meppel.

12214892. Jan Bezoen geb. __-__-1860, Ruinerwold, trouwde 16-05-1896, te Meppel, Geesje Westerhuis, geb. __-__-1859, Meppel, (dochter van Arend Westerhuis en Geertje Blink).

122148921. Andries Bezoen geb. __-__-1898, Meppel, trouwde 27-05-1921, te Ruinerwold, Alberta Stapel, geb. 04-03-1899, Ruinerwold [Broekhuizen], (dochter van Arend Stapel en Jentien Bergman), overl. 27-06-1990. Andries overleed 20-03-1969, Schagen.

1221489211. Jan Bezoen geb. 26-02-1922, Ruinerwold, trouwde ca __-__-1946, Wilhelmina Slagter, geb. 13-09-1923, Avereest [Dedemsvaart].

12214892111. Rensje Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Lodewichs Knaap, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214892112. Alberta Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Henk Hatzman, geb. 15-10-1947, overl. 21-07-1998.

12214892113. Andries Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Gertina G. H. Okken, geen gegevens i.v.m.privacy.

122148921131. Jan Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

122148921132. Ruud Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy.

12214892114. Wilhelmina Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Freddy Rabberinge, geen gegevens i.v.m.privacy.

1221489212. Jentien Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Evert van der Ploeg, geb. 10-10-1916.

1221489213. Geemina Gerardina Bezoen geb. 11-01-1932, Zuidwolde, overl. 04-02-1933.

1221489214. Geemina Gerardina Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Hermanus K. H. Kamp, geb. 29-04-1932, overl. 22-05-1998.

1221489215. Alberta Bezoen geen gegevens i.v.m.privacy, trouwde Joop Stam, geen gegevens i.v.m.privacy.

12214893. Aaltje Bezoen geb. 20-02-1863, Ruinerwold, trouwde 23-06-1888, te Ruinerwold, scheiding: 04-03-1902, Hendrik Inberg, geb. 09-02-1858, Meppel, (zoon van Pouwel Inberg en Roelofjen Eleveld) overl. 28-12-1903, Meppel.
Aaltje woonde na de scheiding bij haar zuster aan de Grote Kerkstraat te Meppel en vertrok in 1930 naar Den Haag.

12214894. Jantien Bezoen geb. 26-08-1865, Ruinerwold, trouwde 22-01-1898, te De Wijk, Roelof Roze, geb. 11-07-1865, De Wijk, (zoon van Roelof Stapel en Aaltje Horstra) beroep: landbouwer, overl. 08-01-1942, De Wijk, begraven: De Wijk. Jantien overleed 09-10-1953, begraven: De Wijk.

12214895. Mina Bezoen geb. __-__-1867, Ruinerwold, trouwde 03-12-1904, te Hoogeveen, Gerardus Johannes Lambrechts, geb. __-__-1870, Hoogeveen.

122149. Roelofje Bazoen geb. 28-09-1781, Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 30-09-1781, IJhorst.

12215. Geuchje Geerts geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 28-04-1742, IJhorst.

12216. Aaltje Geerts geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 09-05-1745, IJhorst.

12217. Egbert Geerts gedoopt: 21-04-1748, IJhorst.

12218. Jentje Geerts geb. Staphorst [IJhorst; Basuin], gedoopt: 06-07-1749, IJhorst.

1222. Hillichjen Geuchies gedoopt: 30-03-1710, IJhorst, trouwde 02-09-1731, te IJhorst, Hendrik Koobs, geb. ca __-__-1700, Ruinerwold.

123. Willem Jans geb. Staphorst [IJhorst], gedoopt: 06-09-1691, IJhorst.

13. Femmigje Geuchjes geb. ca __-__-1650.


mail aanvullingen laatste bewerking:  10 juni 2005