Stamboom van de familie Smit:

 

Tijdens de zoektocht naar de oorsprong van onze familie kwam ik uiteindelijk in het Reestdal terecht. In de schimmige wereld van de patroniemen leek het speurwerk te stranden, maar uiteindelijk is er een stamvader gevonden in de persoon van mr. Jan Andries Smit.

Waar Jan Andries vandaan komt is tot nu toe niet bekend. Waar de titel ‘mr.’ voor staat is ook niet geheel duidelijk. In een artikel van mr. Jan Nanninga Uitterdijk voor de Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1919 over de hervormde gemeente van IJhorst wordt mr. Jan Andries Smit met name genoemd en wel als de: "olde Diaconen van de Gemeinte Christi in de Kercke ter Jhorst". Wellicht dat ‘mr.’ in dit verband gezien moet worden.

De verbinding tussen Egbert Jansz (Smit) uit Koekange en Jan Andries Smit is op zijn minst een kleine gok. Egbert Jans Smit wordt vermeld te Hoogeveen in de DTB-boeken als: Egbert Smit van Koekange, leeftijd 85 jaar (aangifte door Jan Willems – diaken), datum 23 oktober 1807.

Teruggerekend is Egbert dan in 1722 geboren. Indien we de onzekerheid van ouderdom in acht nemen komt Egbert Jans als zoon van Jan Roelofs en Trijntje Egberts, geboren in juni 1716 te Stapel het meest in aanmerking. Vooral omdat bij het huwelijk van Egbert Jans met Femmigje Berents de Stapel nogmaals vermeld wordt.

Helaas zijn er op dit moment niet meer gegevens bekend over Jan Roelofs en Trijntje Egberts. Indien dit namelijk het geval zou zijn, zou de koppeling van Jan Roelofs naar Jan Andries Roelofs Smit wellicht veel duidelijker worden.

Moge het in de toekomst allemaal nog bekend worden.

 

Jos Smit

 

I           Jan Andries Smit, (ook mr. Jan Andries Smit) vermoedelijk geboren rond 1625, overleden na 1675. Trouwde ca 1650 met Evertjen Roeleffs (ook Evertje Roelofs, dochter van Roelof NN), vermoedelijk geboren rond 1625, overleden tussen 1670 en 1675. Trouwde op 3 oktober 1675 ten tweede male met Evertien Egberts (dochter van Egbert Frens), weduwe van Coop Claes Kuijper in de Oosterwijk. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 

1.           Trijntjen Janss Smit, geboren rond 1650 te De Wijk, overleden na 1681. Trouwde op 19 maart 1671 te De Wijk als dochter van mr. Jan Andries Smit met Wolter Claes Mandemaker, vermoedelijk geboren rond 1645, overleden na 1681.

2.           Jentjen Jans Smit, geboren rond 1651 te De Wijk, overleden na 1686. Trouwde op 23 april 1676 te De Wijk als dochter van mr. Jan Andries Smit met Willem Beentjes (mr Willem Coenraet Beentjes), vermoedelijk geboren rond 1650 te Hasselt, overleden na 1686.

3.           Roeleff Jans Smit, geboren november 1652 te De Wijk. (zie II)

4.           Aaltje Jans, geboren juni 1661 te De Wijk, gedoopt op 16 juni 1661 te De Wijk als dochter van Jan Andries Smit, overleden.

5.           Klaasje Jans, geboren februari 1664 te De Wijk, gedoopt op 14 februari 1664 te De Wijk als dochter van Jan Andries Smit.

6.           Geesje Jans, geboren september 1667, gedoopt op 22 september 1667 te De Wijk als dochter van mr. Jan Andries Smit, overleden.

7.           Hendrikje Jans, geboren juni 1670 te De Wijk, gedoopt op 26 juni 1670 te De Wijk als dochter van Jan Andries Smit, overleden.

 

II          Roeleff Jans Smit, geboren november 1652 te De Wijk, gedoopt op 7 november 1652 te De Wijk, overleden na 1690, zoon van I. Trouwde op 14 november 1675 te De Wijck met Aeltjen Willems, geboren voor 1652 te De Huijsen, Avereest, (dochter van Willem Henricks; Van der Huijsen), overleden na 1690.

 

Kinderen:

 

1.           Willem Roelofs, geboren in december 1676 te De Wijk (Oosterwijk), gedoopt op 10 december 1676 te De Wijk, overleden.

2.           Zwaantje Roelofs, geboren in januari 1682 te De Wijk, gedoopt op 15 januari 1682 te De Wijk, overleden. Trouwde in juni 1706 te Overeest (proclamatie op 23 mei 1706 te De Wijk)  met Jan Klaes, jongeman Van den Oosterhuis.

3.           Jan Andries Roelofs, geboren in juli 1687 te De Wijk, gedoopt op 17 juli 1687 te De Wijk. (zie III)

4.           Jentje Roelofs, geboren in juli 1690 te De Wijk, gedoopt op 3 augustus 1690 te De Wijk, overleden.

 

Betreft een afschrift van de lijst met  lidmaten van de kerk van IJhorst-De Wijk, van het jaar 1684.

Register der lidmaten van J.C. gemeente, horende onder de kerken der IJhorst. Dese navolgende ledematen sijn in der IJhorst geworen (gesworen) ten tijde wanneer Ds F.A. Condewijn tot Predicant was bevestigd, sijnde 15 junius 1684.

 

In de Wijk (o.a.):

Willem Beentjes (Havelte)

Jentje Jans zijn huisvrouw (Havelte)

Roelof Jans Smit

Aeltje Willems zijn huisvrouw

 

III        Jan (Andries) Roelofs (Smit), geboren in juli 1687 te De Wijk, gedoopt op 17 juli 1687 te De Wijk, overleden, zoon van II. Trouwde met Trijntje Egberts, verdere gegevens onbekend.

 

Kinderen:

 

1.           Egbert Jans, geboren juni 1716 te De Wijk (Stapel), gedoopt op 27 juni 1716 te De Wijk. (zie IV)

 

IV         Egbert Jans(z), geboren juni 1716 te De Wijk (de Stapel), gedoopt op 27 juni 1716 te De Wijk, (zoon van Jan Roelofs en Trijntje Egberts), overleden op 23 oktober 1807 te Hoogeveen, ca 91 jaar oud, zoon van III. Trouwde op 21 november 1752 te IJhorst met Femmigje Berents, geboren maart 1725 te De Wijk, gedoopt op 11 maart 1725 te IJhorst, (dochter van Berend Dercks en Jacobje Andries), overleden 31 januari 1771 te Koekange, ca. 46 jaar oud.


Kinderen:

1.           Japikje Egberts, geboren augustus 1754 te Koekange, gedoopt op 25 augustus 1754 te Koekange, overleden 19 december 1823 te Meppel als Japikje Egberts Smit, ca. 69 jaar oud. Trouwde op 9 mei 1784 te Avereest met Geugien Warners (ten Oever), weduwnaar van Swaantjen Roelofs, geboren CA. 1737 te Avereest [Kleine Oever], overleden 1800 te Avereest [Kleine Oever], ca. 63 jaar oud. Geuchien had uit zijn huwelijk met Swaantjen Roelofs 9 kinderen.

2.           Jan Egberts, geboren februari 1756 te Koekange, gedoopt op 18 februari 1756 te Koekange, overleden maart 1756 te Koekange, ca. 0 jaar oud.

3.           Trijntje Egberts, geboren februari 1757 te Koekange, gedoopt op 6 februari 1757 te Koekange, landbouwersche, overleden in 1828 te Avereest, ca 71 jaar oud. Trouwde in april 1780 te Avereest met Roelof Lamberts (proclamatie op 5 maart 1780 te Avereest), overleden vóór 1784. Trouwde ten tweede male in februari 1784 te Avereest met Hendrik Jans (Smit) (proclamatie op 27 januari 1784 te Avereest), landbouwer, overleden op 30 maart 1837, ca 80 jaar. Hendrik nam in 1811 de naam Smit aan.

4.           Jantje Egberts Smit, geboren oktober 1759 te Koekange, gedoopt op 21 oktober 1759 te Koekange, overleden 8 december 1826 te Hoogeveen [Krakeel C851] als Jantien Smit, ca 67 jaar oud. Trouwde in november 1782 met Berend Jans van den Haar (proclamatie op 26 oktober 1782 te Avereest).

5.           Annigje Egberts, geboren oktober 1762 te Koekange, gedoopt op 31 oktober 1762 te Koekange, overleden april 1779 te Koekange, ca. 17 jaar oud. Bij overlijden wordt vader voor het eerst Egbert Jans Smit genoemd.

6.           Jan Egberts Smit, geboren februari 1767 te Koekange. (zie V)

V          Jan Egberts Smit, geboren in februari 1767 te Koekange, gedoopt op 15 februari 1767 te Koekange, overleden in februari 1805 te Hoogeveen, ca. 39 jaar oud, zoon van IV. Trouwde op 12 november 1797 met Geesjen Klaas Imbergen, geboren december 1775 te IJhorst [Overlankhorst], gedoopt op 17 december 1775 te IJhorst, (dochter van Klaas Hendriks Imberg en Albertje Hendriks Vos), overleden op 22 januari 1840 te Hoogeveen [Achterom]. Geesje Klaas trouwde ten tweede male met Geuchien Hendriks Vos op 28 september 1806 te Hoogeveen. Zij hadden samen nog 4 kinderen.

 

Kinderen:

 

1.           Klaas Jans Smit, geboren september 1798 te Avereest. (zie VI a)

2.           Egbert Jans Smit, geboren april 1803 te Hoogeveen. (zieVI b)

 

VIa      Klaas Jans Smit, geboren september 1798 te Avereest [Huysgatenhaar], gedoopt op 10 september te Avereest (gedoopt door Albertje Hendriks), arbeider, schipper, overleden op 29 april 1876 te Hoogeveen [Hollandscheveld/E407], ca 78 jaar oud, zoon van V. Trouwde op 7 augustus 1825 te Hoogeveen met Jantien Hendriks Kroezen, geboren april 1795 te Hoogeveen, gedoopt 29 april 1795 te Hoogeveen (dochter van Hendrik Jans Kroezen en Hendrikjen Pot), overleden vóór 1843 te Hoogeveen, ca 48 jaar oud. Trouwde ten tweede male op 11 november 1843 te Ruinen met Lammechien Jans Zinger, geboren op 8 augustus 1818 te Ruinen (dochter van Jan Berends Zinger en Hendrikje Jans), overleden op 14 januari 1879 te Hoogeveen [Hollandscheveld/E407]

 

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 

1.           Jan (Klaas) Smit, geboren op 15 augustus 1825 te Meppel, overleden op 2 april 1885 te Beilen [Tiendeveen], ca 59 jaar oud. Trouwde op 30 april 1853 te Ruinen met Roelofje Arends Snijder, geboren op 28 juli 1811 te Diever [Dwingeloo] (dochter van Arend Jacobs Snijder en Jantje Hilberts[Klaster]), overleden 6 mei 1896 te Beilen [Tiendeveen]. Roelofje was eerder getrouwd met Jan Roelofs Kleis en had 2 minderjarige kinderen uit dat huwelijk.

2.           Hendrikje Smit, geboren op 27 mei 1827 te Hoogeveen[Noord], arbeidster, overleden op 25 januari 1901 te Coevorden[Coevorderveld], ca 73 jaar oud. Trouwde op 8 september 1855 te Hoogeveen met Berend Mol, geboren op 13 augustus 1827 te Hoogeveen [Hollandscheveld] (zoon van Lambert Andries Mol en Annigje Berends Kikkert), landbouwer, arbeider, overleden op 12 juli 1896 te Hoogeveen [Holland-scheveld/E181], ca 68 jaar oud.

3.           Geert Smid, geboren op 28 september 1829 te Hoogeveen.

4.           Hendrik Smit, geboren op 24 mei 1831 te Hoogeveen.

5.           Klaas Smit, geboren op 10 juli 1834 te Hoogeveen [Noord]. (zie VIIa)

6.           Geesje Smit, geboren op 20 februari 1838 te Hoogeveen [Achterom], dienstmeid, overleden op 7 mei 1878 te Hoogeveen [Noord/C211], ca 40 jaar oud. Trouwde op 6 mei 1871 te Hoogeveen met Gerrit Bolk, geboren op 21 februari 1833 te Hoogeveen [Noord] (zoon van Gerrit Bolk en Margje Jans Eshuis), arbeider, overleden op 7 december 1883 te Hoogeveen (kleine kerksteeg/A135), ca 50 jaar oud.

 

 

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 

1.           Jan Smid, geboren op 1 juli 1844 te Hoogeveen [Achterom]. (zie VIIb)

2.           Hendrikje Smit, geboren op 5 januari 1847 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden. Trouwde op 19 april 1873 te Zuidwolde met Barteld Bakker, geboren (zoon van Aart Jans Bakker en Willemtje Jans Put – broer van Jan Bakker), overleden.

3.           Egbert Smit, geboren op 23 augustus 1850 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden op 3 november 1851 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca 1 jaar oud.

4.           Egbert Smit, geboren op 28 december 1851 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden op 10 augustus 1856 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca 4 jaar oud.

5.           Lammigje Smit, geboren op 18 januari 1856 te Hoogeveen [de kleine kerksteeg], overleden in 1929 te Gramsbergen. Trouwde op 1 mei 1875 te Ambt Hardenberg met Roelof Seinen, geboren in 1854 te Avereest (zoon van Albert Seinen en Roelofje Eleveld), overleden in 1886 te Ambt Hardenberg, ca 32 jaar oud. Trouwde ten tweede male op 10 juni 1887 te Ambt Hardenberg met Albert Euverman, geboren in 1859 te Avereest (zoon van Frederik Euverman en Hendrikje Bos), overleden in 1915 te Ambt Hardenberg, ca 56 jaar oud. Trouwde ten derde male op 23 april 1920 te Ambt Hardenberg met Jan Bakker, geboren in 1856 te Zuidwolde (zoon van Aart Jans Bakker en Willemtje Jans Put – broer van Barteld Bakker), overleden.

6.           Egbert Smit, geboren op 6 februari 1858 te Hoogeveen [Hollandscheveld]. (zie VIIc)

7.           Albert Smit, geboren op 27 mei 1860 te Hoogeveen [Alteveer], overleden op 6 september 1866 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca 6 jaar oud.

 

VIb       Egbert Jans Smit, geboren april 1803 te Hoogeveen, gedoopt op 3 april 1803 te Hoogeveen, arbeider, overleden op 14 oktober 1865 te Hoogeveen [Hollandscheveld/A293], ca 62 jaar oud, zoon van V. Trouwde op 23 augustus1829 te Hoogeveen met Hilligje Berents Vos, geboren november 1801 te Hoogeveen, gedoopt 8 november 1801 te Hoogeveen(dochter van Berent Harms Vos en Trijntje Willems Botter), dienstmaagd, arbeidster, overleden op 10 april 1835 te Hoogeveen [Noord], ca 33 jaar oud. Trouwde ten tweede male op 3 augustus 1836 te Hoogeveen met Jantje Harms Gort, geboren januari 1807, gedoopt op 11 januari 1807 (dochter van Harm Derks Gort en Jentje Jans), arbeidster, overleden op 13 juli 1866 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca 59 jaar oud.

 

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 

1.           Jan Smit, geboren op 4 januari 1830 te Hoogeveen [Noord]. (zie VIId)

2.           Berend Smit, geboren op 6 april 1834 te Hoogeveen [Noord]. (zie VIIe)

 

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 

1.           Geesje Smit, geboren op 8 januari 1837 te Beilen, overleden op 22 augustus 1889 te Zutphen, ca 52 jaar oud. Trouwde op 22 februari 1868 te Hoogeveen met Hendrik Booij, geboren op 6 juli 1833 te Hoogeveen [Hollandscheveld], weduwnaar van Maria Kroezen (zoon van Hendrik Jannes Booij en Annigje Vierkant), overleden op 12 juni 1881 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca. 47 jaar oud.

2.           Jantje Smit, geboren op 15 september 1838 te Beilen [Tiendeveen], overleden op 16 september 1838 te Beilen [Tiendeveen].

3.           Jentien Smit, geboren op 16 april 1840 te Beilen [Tiendeveen], overleden op 4 oktober 1876 te Hoogeveen [Krakeel], ca 36 jaar oud. Trouwde op 20 augustus 1864 te Hoogeveen met Berend Eleveld, geboren op 17 januari 1841 te Hoogeveen [Het Krakeel] (zoon van Hendrik Etten Eleveld en Jacoba de Groot), overleden op 22 april 1903 te Hoogeveen, ca. 62 jaar oud. Berend Eleveld trouwde ten tweede male met Janna Kleine.

4.           Harm Smit, geboren op 18 september 1841 te Beilen [Tiendeveen], (zie VIIf)

5.           Egbert Smit, geboren op 18 oktober 1843 te Beilen [Tiendeveen], overleden op 22 november 1881 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca. 38 jaar oud. Ongehuwd.

6.           Hendrikje Smit, geboren op 8 april 1845 te Beilen [Tiendeveen], overleden op 12 juni 1904 te Westerbork [Nieuweroord], ca 59 jaar oud. Trouwde op 8 juli 1876 te Hoogeveen met Egbert Boer, geboren op 20 juni 1838 te Hoogeveen [Hollandscheveld], weduwnaar van Annechien Koster (zoon van Jan Lamberts Boer en Gesina Boertien), overleden op 29 oktober 1913 te Hoogeveen, ca 75 jaar oud.

7.           Jan Smit, geboren op 15 september 1856 te Beilen [Tiendeveen], (zie VIIg)

 

VIIa      Klaas Smit, geboren op 10 juli 1834 te Hoogeveen [Noord], touwslager, overleden op 24 april 1910 te Hoogeveen [kleine kerkstraat/A185], ca 75 jaar oud, zoon van VIa. Trouwde op 8 juni 1861 te Hoogeveen met Geesje Hup, geboren op 20 september 1835 te Hoogeveen (dochter van Jan Hup en Geesje Jans de Weerd), arbeidster, overleden op 10 juli 1919 te Hoogeveen [kleine kerkstraat/A185], ca 83 jaar oud.

 

Kinderen:

 

1.           Jantje Smit, geboren op 14 oktober 1861 te Hoogeveen [Achter de kerk]

2.           Geesje Smit, geboren op 11 december 1862 te Hoogeveen

3.           Hendrikje Smit, geboren op 7 oktober 1864 te Hoogeveen [Achter de kerk]

4.           Grietje Smit, geboren op 10 mei 1867 te Hoogeveen [Achter de kerk], overleden op 10 maart 1868 te Hoogeveen, ca 0 jaar oud.

5.           Jantina Smit, geboren op 27 december 1868 te Hoogeveen[Achter de kerk], overleden op 14 april 1870 te Hoogeveen [Schut] als Jantina Snel (dochter van Klaas Snel), ca 1 jaar oud.

6.           Klaasje Smit, geboren op 7 december 1871 te Hoogeveen [Schut], overleden op 23 maart 1872 te Hoogeveen [Schut], ca 0 jaar oud.

7.           Jantina Smit, geboren op 5 oktober 1873 te Hoogeveen [Schut]

8.           Klaasje Smit, geboren op 29 oktober 1876 te Hoogeveen [Schut], overleden op 24 februari 1877 te Hoogeveen [Het Schut], ca 0 jaar oud.

9.           Roelof Smit, geboren op 21 oktober 1878 te Hoogeveen [Schut], overleden op 4 maart 1910 te Hoogeveen, ca 31 jaar oud. Ongehuwd.

 

VIIb     Jan Smit, geboren op 1 juli 1844 te Hoogeveen [Achterom], arbeider, overleden op 30 augus-tus 1919  te Emmen, ca 75 jaar oud, zoon van VIa. Trouwde op 28 februari 1868 te Ambt Hardenberg met Geesjen Zomer, geboren omstreeks 1848 te Ambt Hardenberg [Slagharen] (dochter van Willem Zomer en Hendrikjen Arends), arbeidster, overleden op 7 januari 1906 te Emmen, ca 58 jaar oud. Ten tweede male gehuwd op 6 september 1906 te Emmen met Geesjen Ham, geboren omstreeks 1844 te Wanneperveen (dochter van Jan Gerrits Ham en Annigje Jans Jongman), overleden op 7 augustus 1912 te Emmen, ca 68 jaar oud. Ten derde male getrouwd op14 december 1912 te Hoogeveen met Grietje Lichtendonk, geboren op 8 februari te Hoogeveen [Hollandscheveld] (dochter van Klaas Derks Lichtendonk en Klaasje Harms ten Caate), overleden op 5 december 1924 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca 82 jaar oud.

 

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 

1.           Willem Smit, geboren op 13 december 1873 te Ambt Hardenberg, overleden op 1 april 1876 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca 2 jaar oud.

2.           Willem Smit, geboren op 17 september 1876 te Hoogeveen [Hollandscheveld]. Overleden.

3.           Lammigje Smit, geboren in 1880 te Ambt Hardenberg, overleden. Trouwde op 22 april 1903 te Gramsbergen met Johannes Waterham, geboren in 1874 te Gramsbergen (zoon van Johannes Waterham en Jacoba Kruger), overleden.

4.           Hendrik Smit, geboren in 1883 te Ambt Hardenberg, overleden. Trouwde op 20 februari 1903 te Gramsbergen met Willempien Smit, geboren in 1884 te Avereest (dochter van Hendrik Smit en Annigjen Boerties), overleden.

 

VIIc      Egbert Smit, geboren op 6 februari 1858 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden, zoon van VIa. Trouwde op 3 april 1884 te Ambt Hardenberg met Maria Prins, geboren op 13 september 1860 te Hoogeveen [Krakeel] (dochter van Gerhardus Prins en Aaltje Albers Okkens), overleden.

 

Kinderen:

 

1.           Aaltje Smit, geboren op 4 oktober 1884 te Ambt Hardenberg, overleden op 9 december 1965 te De Krim. Trouwde op 15 juni 1903 te Gramsbergen met Hendrikus Spang, geboren op 13 oktober 1881 te Gramsbergen (zoon van Geert Spang en Maria Beugeling), overleden op 4 juni 1960 te De Krim.

2.           Klaas Smit, geboren op 26 juli 1887 te Gramsbergen. (zie VIIIa)

3.           Geert Smit, geboren op 19 maart 1890 te Gramsbergen. (zie VIIIb)

4.           Jan Smit, geboren in 1893 te Gramsbergen. (zie VIIIc)

5.           Bartel Smit, geboren in 1900 te Ambt Hardenberg. (zie VIIId)

 

VIId      Jan Smit, geboren op 4 januari 1830 te Hoogeveen [Noord], overleden op 10 april 1882 te Emmen [Sluis IV], ca 52 jaar oud, zoon van VIb. Trouwde op 27 juni 1861 te Emmen met Petertje Faust, geboren op 11 augustus 1840 te Zuidwolde (dochter van Filippus Johannes Faust en Roelofje Alberts Westerveld), overleden op 14 augustus 1874 te Emmen [Westenesch], ca 34 jaar oud. Petertje was de tante van Roelofje Ramaker (moeder van Roelofje Vorsteveld – zie VIIIb). Trouwde ten tweede male op 4 februari 1876 te Emmen met Dieuwertje Pronk, weduwe van Willem Schepers, geboren in 1843 te Steenwijkerwold (dochter van Evert Albert Pronk en Aaltje Vos), overleden op 13 oktober 1920 te Emmen, ca. 77 jaar oud.

 

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 

1.           Evert Ment Smit, geboren op 2 december 1876 te Emmen [Westenesch]. (zie VIIIe)

2.           Hilligje Smit, geboren op 9 november 1878 te Emmen [Westenesch], overleden. Trouwde op 16 oktober 1902 te Emmen met Johannes Braam, geboren in 1879 te Emmen (zoon van Jan Braam en Roelfien Gerrits), overleden op 29 juni 1934 te Emmen, ca. 55 jaar oud.

3.           Jan Smit, geboren op 23 juni 1881 te Emmen [Sluis II], overleden op 29 juli 1881 te Emmen [Sluis IV], ca. 0 jaar oud.

4.           Jan Smit, geboren op 16 juni 1882 te Emmen [Westenesch]. (zie VIIIf)

 

VIIe      Berend Smit, geboren  op 6 april 1834 te Hoogeveen [Noord], overleden op 28 oktober 1878 te Dalen [Vossebelt], ca. 44 jaar oud, zoon van VIb. Trouwde op 29 april 1865 te Dalen met Marregien Klaassen, geboren op 3 augustus 1843 te Dalen (dochter van Rudolphus Klaassen en Tallegien Brakels), overleden op 20 november 1901 te Dalen, als partner van Geert Gosen.

 

Kinderen:

 

1.           Hillegien Smit, geboren op 29 januari 1866 te Dalen [Veenhuizen], overleden op 5 februari 1866 te Dalen [Veenhuizen], ca 0 jaar oud.

2.           Egbert Smit, geboren op 5 januari 1867 te Dalen [Veenhuizen]. (zie VIIIg)

3.           Rudolph Smit, geboren op 14 april 1870 te Dalen [Vossebelt]. (zie VIIIh)

4.           Tallegien Smit, geboren op 20 mei 1873 te Dalen [Vossebelt], overleden op 1 november 1930 te Dalen, ca 57 jaar oud. Trouwde op 8 september 1892 te Dalen met Jan Scholten, geboren op 16 december 1832 te Dalen (zoon van Jan Scholten en Karolina Hessels), overleden op 11 augustus 1914 te Dalen, ca 82 jaar oud. Bij het huwelijk van Tallegien Smit en Jan Scholten werd Marregien, geboren op 14 augustus 1892, dochter van Tallegien, erkend door Jan.

5.           Hillegien Smit, geboren 28 april 1877 te Dalen [Vossebelt], overleden op 7 januari 1882 te Dalen [Vossebelt], ca 4 jaar oud.

 

VIIf      Harm Smit, geboren op 18 september 1841 te Beilen [Tiendeveen], overleden op 10 mei 1904 te Dalen [Bakkerswijk], ca. 62 jaar oud, zoon van VIb. Trouwde op 10 augustus 1872 te Hoogeveen met Trijntje Winkel, geboren op 14 september 1840 te Hoogeveen [Achterom] (dochter van Arend Winkel en Janna Steenbergen), overleden op 8 mei 1917 te Dalen [Wachtum], ca 76 jaar oud.

 

Kinderen:

 

1.           Egbert Smit, geboren op 24 september 1872 te Hoogeveen [Hollandscheveld]. (zie VIIIi)

2.           Janna Smit, geboren op 11 april 1874 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden op 5 maart 1922 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca. 47 jaar oud. Trouwde op 4 mei 1904 te Hoogeveen met Hendrik Zwiep, gescheiden echtgenoot van Arendina van der Weide, geboren in 1870 te Oosterhesselen (zoon van Hendrik Zwiep en Annegien Schonewille), overleden.

3.           Arend Smit, geboren op 21 mei 1876 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden op 6 mei 1896 te Dalen, ca 19 jaar oud.

4.           Jantje Smit, geboren op 19 mei 1878 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden op 1 juni 1879 Hoogeveen [Hollandscheveld], ca. 1 jaar oud.

5.           Jan Smit, geboren op 29 juni 1880 te Oosterhesselen [Zwindersche Veen]. (zie VIIIj)

6.           Harm Smit, geboren op 28 maart 1884 te Oosterhesselen [Zwindersche Veen], overleden op 11 december 1885 te Oosterhesselen [Zwindersche Veen], ca 1 jaar oud.

 

VIIg      Jan Smit, geboren op 15 september 1856 te Beilen [Tiendeveen], overleden op 1 september 1885 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca 28 jaar oud, zoon van VIb. Trouwde op 6 oktober 1877 te Hoogeveen met Elsje Booij, geboren op 28 december 1856 te Hoogeveen [Holland-scheveld] (dochter van Hendrik Jans Booij en Alida Jacobs Tichelaar), overleden op 30 maart 1931 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca. 74 jaar oud. Elsje Booij trouwde ten tweede male met Egbert van der Weide te Hoogeveen op 30 november 1889.

 

Kinderen:

 

1.           Egbert Smit, geboren op 18 februari 1878 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden op 20 februari 1878 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca. 0 jaar oud.

2.           Alida Smit, geboren op 19 februari 1878 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden. Trouwde op 11 januari 1906 te Enschede met Berend Jan van Spijker, geboren in 1876 te Nieuwleusen (zoon van Gerrit van Spijker en Hilligje Bouwman), overleden.

3.           Jantje Smit, geboren op 4 augustus 1884 te Hoogeveen [Hollandscheveld], overleden op 2 oktober 1889 te Hoogeveen [Hollandscheveld], ca. 5 jaar oud.

 

VIIIa     Klaas Smit, geboren op 26 juli 1887 te Gramsbergen, overleden op 13 juli 1948 te De Krim, ca 60 jaar oud, zoon van VIIc. Trouwde op 24 april 1908 te Ambt Hardenberg met Fijgje van der Sleen, geboren op 22 januari 1891 te Ambt Hardenberg (dochter van Hendrik van der Sleen en Annichje Doldersum), overleden op 29 juli 1972 te De Krim, ca 81 jaar oud. Fijgje trouwde ten tweede male met J. Fidom.

 

Kinderen:

 

1.           Annigje, geen gegevens ivm privacy.

2.           Egbert, geen gegevens ivm privacy.

 

VIIIb    Geert Smit, geboren op 19 maart 1890 te Gramsbergen, overleden op 22 november 1977 te Enschede, ca 87 jaar oud, zoon van VIIc. Trouwde op 17 april 1914 te Ambt Hardenberg met Roelofje Vorsteveld, geboren op 24 januari 1895 te Schoonebeek [Schoonerbekerveld] (dochter van Tijs Vorsteveld en Roelofje Ramaker), overleden op 10 juni 1976, ca.81 jaar oud.

 

Kinderen:

 

1.           Egbert Smit, geboren op 1 april 1915 te Ambt Hardenberg. (zie IXa)

2.           Maria Smit, geboren ca 1916 te Ambt Hardenberg, overleden in 1925 te Ambt Hardenberg, ca 8 jaar oud.

3.           Roelofje Smit, geboren op 5 augustus 1917 te Ambt Hardenberg, overleden. Trouwde met Frits Otten, geboren te Geesbrug.

4.           Tijs Smit, geboren op 12 november 1919 te Ambt Hardenberg. (zie IXb)

5.           Klaas Smit, geboren op 15 september 1921 te Ambt Hardenberg. (zie IXc)

6.           Cornelius Smit, geboren, overleden ca 1922 te Ambt Hardenberg, overleden in 1925 ca 2 jaar oud.

7.           Aaldert Jan Smit, geboren op 31 maart 1923 te Ambt Hardenberg. (zie IXd)

8.           Cornelis Smit, geboren op 11 juli 1925 te Ambt Hardenberg, overleden op 22 november 2001 te Coevorden (Steenwijksmoer), ca 76 jaar oud. Trouwde met Margje Bazuin, geboren in 1925 te Coevorden, overleden op 9 januari 2000 te Coevorden, ca 75 jaar oud.

9.           Hendrikus Smit, geboren op 18 augustus 1927 te Ambt Hardenberg. (zie IXe)

10.       Marinus Smit, geboren op 14 november 1929 te Ambt Hardenberg. (zie IXf)

11.       Bertus Smit, geboren op 3 november 1931 te Ambt Hardenberg. (zie IXg)

12.       Hennie Smit, geboren op 13 maart 1933 te Ambt Hardenberg. Trouwde met Ben Hillen.

13.       Roelie Smit, geboren op 12 maart 1934 te Ambt Hardenberg, overleden op 10 januari 1995 te Enschede, ca 60 jaar oud. Trouwde met Henk de Vries, geboren in 1928, overleden op 16 april 1995 te Enschede, ca 67 jaar oud.

14.       Geert Smit, geboren op 28 augustus 1935 te Ambt Hardenberg. (zie IXh)

15.       Hendrik Smit, geboren op 19 december 1937 te Ambt Hardenberg. (zie IXi)

16.       Bartelt Smit, geboren op 9 december 1938 te Ambt Hardenberg, overleden.

 

VIIIc   Jan Smit, geboren in 1893 te Gramsbergen, overleden, zoon van VIIc. Trouwde op 17 september 1920 te Ambt Hardenberg met Jannetje Kosters, geboren in 1900 te Ambt Hardenberg (dochter van Harm Kosters en Hendrika de Vries), overleden.

 

Kinderen:

 

1.            Egbert(?), nog geen gegevens.

2.            Marinus (?), nog geen gegevens.

3.            Riekie (?), nog geen gegevens.

4.            Klaas (?), nog geen gegevens.

 

VIIId     Bartel Smit, geboren op 10 september 1900 te Ambt Hardenberg, overleden op 16 juli 1990 te De Krim, ca 89 jaar oud, zoon van VIIc. Trouwde op 31 december 1920 te Ambt Hardenberg met Femmigje Tuin, geboren op 21 december 1901 te Gramsbergen (dochter van Jacob Tuin en Grietje Schonewille), overleden op 9 juli 1982 te De Krim, ca 80 jaar oud.

 

Kinderen:

 

1.           Egbert, geboren op 4 oktober 1921 te De Krim, overleden op 18 februari 1941 te De Krim. Egbert schijnt te zijn verdronken.

2.           Jacob, geboren op 19 november 1923 te De Krim, overleden op 21 juni 1966 te De Krim.

3.           Marinus (?), nog geen gegevens

 

VIIIe    Evert Ment Smit, geboren op 2 december 1876 te Emmen [Westenesch], overleden, zoon van VIId. Trouwde op 5 augustus 1909 te Emmen met Geertruida Gezina Hekman, geboren in 1877 te Wildervank (dochter van  Lammert Hekman en Hendrikje Temminga), overleden.

 

Kinderen:

 

1.           Jan Everhardus Smit, geboren op 1 augustus 1910 te Emmen, overleden op 3 augustus 1910 te Zwolle, ca 0 jaar oud.

2.           Jan Lammert Smit, geboren in januari 1915 te Emmen, overleden op 22 juli 1915 te Emmen, ca 0 jaar oud.

3.           Dieuwertje Smit, geboren in augustus 1916 te Emmen, overleden op 16 juni 1917 te Emmen, ca 0 jaar oud.

 

VIIIf    Jan Smit, geboren op 16 juni 1882 te Emmen [Westenesch], overleden, zoon van VIId. Trouwde op 16 maart 1907 te Vries met Aaltje Pieters, geboren in 1883 te Vries (dochter van Jan Pieters en Wimke Boerhof), overleden.

 

Kinderen:

 

1.           NN Smit, levensloos kind 21 juni 1914.

2.           Pieter Smit, geboren in 1915 te Lünen (?), overleden op 31 juli 1917 te Assen, ca 2 jaar oud.

3.           NN Smit, levensloos kind 29 september 1919.

 

VIIIg   Egbert Smit, geboren op 5 januari 1867 te Dalen [Veenhuizen], overleden op 2 mei 1899 te Dalen [Dalerveen],  ca 32 jaar oud, zoon van VIIe.  Trouwde op 7 november 1895 te Coevorden met Fennechien Gielians, geboren op 8 september 1874 te Coevorden [Steenwijksmoer] (dochter van Jan Hendik Gielians en Evertjen Klooster), overleden. Fennechien trouwde ten tweede male met neef van Egbert, Egbert Smit (zoon van Harm Smit en Trijntje Winkel). ( zie VIIIi)

 

Kinderen:

 

1.           Evertje Smit, geboren op 5 juni 1896 te Coevorden [Steenwijksmoer].

2.           Egbert Smit, geboren op 10 oktober 1899 te Dalen, overleden op 4 december 1900 te Dalen, ca 1 jaar oud. Bij de geboorte van Egbert was vader Egbert overleden.

 

VIIIh     Rudolph Smit, geboren op 14 april 1870 te Dalen [Vossebelt], overleden, zoon van VIIe. Trouwde op 23 februari 1894 te Westerbork met Hendrikje Kok, geboren in 1872 te Westerbork (dochter van Klaas Kok en Jantje Staal), overleden op 9 november 1940 te Sleen [Noordsleen], ca 68 jaar oud.

 

Kinderen:

 

1.           Marchien Smit, geboren op 17 april 1894 te Sleen [Noord Sleen], overleden op 29 juni 1895 te Sleen, ca 1 jaar oud.

2.           Berend Smit, geboren op 8 december 1895 te Sleen [Noord Sleen]. (zie IXj)

3.           Klaas Smit, geboren op 29 maart 1899 te Sleen [Noord Sleen]. (zie IXk)

4.           Marchien Smit, geboren op 4 maart 1892 te Sleen [Noord Sleen], overleden. Trouwde op 6 augustus 1921 te Emmen met Hendrik Dekker, geboren in 1901 te Emmen (zoon van Geert Dekker en Harmina Smilde), overleden.

 

VIIIi      Egbert Smit,  geboren op 24 september 1872  te Hoogeveen  [Hollandscheveld],  overleden, zoon van VIIf.  Trouwde op 28 april 1900 te Dalen met Fennechien Gielians, weduwe van Egbert Smit (zie VIIIg), geboren op 8 september 1874 te Coevorden [Steenwijksmoer] (dochter van Jan Hendik Gielians en Evertjen Klooster), overleden.

 

Kinderen:

 

1.           Egbert Smit, geboren op 20 april 1901 te Dalen.

2.           Henderkien Smit, geboren op 18 juli 1906 te Dalen, overleden op 8 april 1908 te Dalen, ca 1 jaar oud.

 

VIIIj    Jan Smit, geboren op 29 juni 1880 te Oosterhesselen [Zwindersche Veen], overleden, zoon van VIIf. Trouwde op 3 mei 1907 met Johanna Spijkerman, geboren in 1889 te Hoogeveen (dochter van Jacob Spijkerman en Grietje Oelen), overleden.

 

IXa       Egbert Smit, geboren op 1 april 1915 te Ambt Hardenberg, overleden in 1976 te Enschede, ca 61 jaar oud, zoon van VIIIb. Trouwde met Everdina Beugeling.

 

Kinderen:

 

1.           Roelie Smit, (nog) geen gegevens.

2.           Chris Smit, (nog) geen gegevens.

3.           Trijntje Smit, (nog) geen gegevens.

4.           Geert Smit, (nog) geen gegevens.

5.           Henk Smit, (nog) geen gegevens.

 

IXb        Tijs Smit, geboren op 12 november 1919 te Ambt Hardenberg, overleden te Amsterdam, zoon van VIIIb. Trouwde met Gé NN.

 

Kinderen:

 

1.           Geert Smit, (nog) geen gegevens.

 

IXc       Klaas Smit,  geboren op 15 september 1921 te Ambt Hardenberg, zoon van VIIIb. Trouwde met Jentje Profijt, geboren in 1925 te Ambt Harden-berg, overleden op 12 augustus 1996 te Ambt Hardenberg (Lutten), ca 71 jaar oud.

 

Kinderen:

 

1.           Geert Smit, geen gegevens ivm privacy. (zie Xa)

2.           Arend Smit, geen gegevens ivm privacy. (zie Xb)

3.           Roelofje Smit, geen gegevens ivm privacy. Trouwde met Jans Winkel, geen gegevens ivm privacy.

4.           Geertje Smit, geen gegevens ivm privacy. Trouwde met Klaas NN, geen gegevens ivm privacy.

5.           Jenny Smit, geen gegevens ivm privacy. Trouwde met Toon NN, geen gegevens ivm privacy.

 

IXd        Aaldert Jan Smit, geboren op 31 maart 1923 te Ambt Hardenberg, overleden op 21 juni 1996 te Amsterdam, zoon van VIIIb. Trouwde met Alie NN.

 

Kinderen:

 

1.           Hans Smit, (nog) geen gegevens.

2.           Albert Smit, (nog) geen gegevens.

3.           Linda Smit, (nog) geen gegevens.

4.           Christa Smit, (nog) geen gegevens.

 

IXe       Hendrikus Smit, geboren op 18 augustus 1927 te Ambt Hardenberg, overleden op 28 januari 1996 te Amsterdam, ca 68 jaar oud, zoon van VIIIb. Trouwde met Annie de Witt.

 

Kinderen:

 

1.           Joke Smit, (nog) geen gegevens.

2.           Gerrit Smit, (nog) geen gegevens.

3.           Anneke Smit, (nog) geen gegevens.

4.           Rieks Smit, (nog) geen gegevens.

 

IXf        Marinus Smit, geboren op 14 november 1929 te Ambt Hardenberg, vrachtwagenchauffeur, overleden op 4 maart 1972 te Coevorden, ca 42 jaar oud, zoon van VIIIb. Trouwde met Geertje Pot, geboren op 29 juli 1933, overleden op 17 maart 1971 te Coevorden, ca 37 jaar oud.

 

Kinderen:

 

1.           Ria Smit, (nog) geen gegevens.

2.           Jeannette Smit, geen gegevens ivm privacy. Trouwde met Herman Kiewiet, geen gegevens ivm privacy.

3.           Gea Smit, (nog) geen gegevens.

4.           Rieks Smit, (nog) geen gegevens.

5.           Gerard Smit, (nog) geen gegevens.

6.           Henriëtte Smit, (nog) geen gegevens.

7.           Cor Smit, (nog) geen gegevens.

 

IXg        Bertus Smit, geboren op 3 november 1931 te Ambt Hardenberg, overleden te Enschede, zoon van VIIIb. Trouwde met Geertje Thijs.

 

Kinderen:

 

1.           Richard Smit, (nog) geen gegevens.

 

IXh       Geert Smit, geboren op 28 augustus 1935 te Ambt Hardenberg, vrachtwagenchauffeur, zoon van VIIIb. Trouwde op 27 augustus 1956 te Dalen met Johanna Berendina Bakker, geboren op 9 juni 1939 te Coevorden (dochter van Gerhardus Bakker en Maria Geertruida Köster), schoonmaakster, overleden op 28 maart 1975 te Odoorn. Gescheiden in 1970.

 

Kinderen:

 

1.           Roelofje Maria Geertruida Smit, geen gegevens ivm privacy. Trouwde in 1981 te Coevorden met Jan de Bruin, geen gegevens ivm privacy. Gescheiden in 1985.

2.           Johannes Franciscus Gerhardus Smit, geen gegevens ivm privacy. (zie Xc)

 

IXi         Hendrik Smit, geboren op 19 december 1937 te Ambt Hardenberg, kelner, zoon van VIIIb. Trouwde met Carla van Kesteren.

 

Kinderen:

 

1.           Rosita Smit, (nog) geen gegevens.

2.           Carla Smit, (nog) geen gegevens.

 

IXj       Berend Smit, geboren op 8 december 1895 te Sleen [Noord Sleen], overleden, zoon van VIIIe Trouwde op 13 mei 1922 te Emmen met Egbertje Harms, geboren in 1898 te Emmen (dochter van Jan Hendrik Harms en Wemeltien Timmer), overleden.

 

Kinderen:

 

1.           Jan Hendrik Smit, geboren in 1926 te Emmen, overleden op 10 april 1932 te Groningen, ca 6 jaar oud.

 

IXk       Klaas Smit, geboren op 29 maart 1899 te Sleen [Noord Sleen], overleden, zoon van VIIIe. Trouwde met Margien Schoemaker, geboren op 12 janua-ri 1902 te Emmen (dochter van Albert Schoemaker en Gerritdina Soer), overleden.

 

Kinderen:

 

1.           Rudolf Smit, geboren in 1925 te Emmen, overleden op 29 april 1926 te Emmen, ca 1 jaar oud.

 

Xa          Geert Smit, geen gegevens ivm privacy, zoon van IXc. Trouwde met Lien NN, geen gegevens ivm privacy.

 

Kinderen:

 

1.           Barbara, geen gegevens ivm privacy.

2.           Dennis, geen gegevens ivm privacy.

 

Xb          Arend Smit, geen gegevens ivm privacy, zoon van IXc. Trouwde met Ans NN, geen gegevens ivm privacy.

 

Kinderen:

 

1.           Mike, geen gegevens ivm privacy

 

Xc       Johannes Franciscus Gerhardus Smit, geen gegevens ivm privacy, proces-technician, maar ook sport-therapeut, zoon van IXh. Trouwde op 14 oktober 1983 te Dalen met Maria Margaretha Johanna Plas, geen gegevens ivm privacy, eigenaresse bewegingsstudio.

 

Kinderen:

 

1.           Margaretha Berendina Johanna Smit, geen gegevens ivm privacy.

2.           Tessa Smit, geen gegevens ivm privacy.

3.           Vera Smit, geen gegevens ivm privacy.

 

© Jos Smit: info@jossmit.com