Genealogie van de familie Coert te Voorhees

 

1. Coert te VoorHees geb. ca __-__-1560.

11. Albert Coerts geb. ca __-__-1600, Ruinen [Hees].

111. Coert Alberts geb. ca __-__-1620, Ruinen [Hees], trouwde ca __-__-1640, Swaetien Willems, geb. ca __-__-1620.

1111. Hilbert Coerts geb. __-__-1644, Ruinen [Hees], overl. Ruinen [In't Regien].

1112. Jan Coerts geb. ca __-__-1647, Ruinen [Hees], overl. vlak na __-1699.

1113. Wessel Coerts [Veeningen] geb. ca __-__-1658, Ruinen [Voorhees], beroep: landbouwer, trouwde ca __-06-1677, Aaltjen Freriks Veeningen, geb. ca __-__-1660, (dochter van Frerik Roelofs Veeningen en Geesjen Arents). Wessel overleed 1694-1706, Zuidwolde [Veeningen].
Wesssel vertrok met zijn huwelijk met Aaltjen naar Veeningen: zie voor hun nageslacht de genealogie van Frerik Roelofs Veeningen.

1114. Albert Coerts geb. ca __-__-1660, beroep: timmerman/houtkoper, trouwde ca __-__-1682, Aaltje Coops, [Addemeraals] geb. ca __-__-1660.

11141. Zwaantje Alberts geb. 16-12-1683.

11142. Jacobje Elisabeth Alberts geb. __-__-1685.

112. Hendrik Alberts geb. ca __-__-1622, overl. na __-__-1687.

113. Marrigje Alberts geb. ca __-__-1626, overl. na __-__-1687.

114. Geertjen Alberts geb. ca __-__-1627, overl. na __-__-1699.

115. Luijtjen Alberts geb. ca __-__-1624, overl. na __-__-1699.

116. Jan Alberts geb. ca __-__-1620, begraven: voor 1684.

117. Hilbert Alberts geb. ca __-__-1620, overl. voor 1684.

118. Wessel Alberts geb. ca __-__-1620, beroep: huistimmerman, overl. voor 1684.

12. Steven Coerts [Van Voorhees] geb. __-__-1600, Ruinen [Voorhees], trouwde (1) ca __-__-1630, Aaltje Wessels, geb. ca __-__-1602, overl. na __-__-1642, trouwde (2) 1648 __ 1649, Willemtje Roelofs, [Seubringe] geb. __-__-1619, overl. __-__-1690. Steven overleed 16-02-1684, Amerika, New Amersfoort.

121. Coert Stevens [Van Voorhees] (zoon van Steven Coerts en Aaltje Wessels) geb. __-__-1638, Ruinen [Hees], trouwde ca __-__-1665, Marretje Gerrits, [van Couvenhoven] gedoopt: 10-04-1644, Nieuw Amsterdam, overl. 1702 __ 1709. Coert overleed na 20-06-1699.

1211. _____ Coerts geb. ca __-__-1667.

122. Wessel Stevens (zoon van Steven Coerts en Aaltje Wessels) gedoopt: 25-09-1640, begraven: 14-01-1641.

123. Marchien Stevens (dochter van Steven Coerts en Aaltje Wessels) geb. ca __-__-1640, overl. na __-__-1687.

124. Hendrikje Stevens (dochter van Steven Coerts en Aaltje Wessels) geb. ca __-__-1640.

125. Lucas Stevens [Van Voorhees] (zoon van Steven Coerts en Willemtje Roelofs) geb. ca __-__-1650, trouwde (1) ca __-__-1680, Catherine Hansen, geb. ca __-__-1650, trouwde (2) 26-01-1689, Jannetje Minnes, geb. ca __-__-1660. Lucas overleed na 28-12-1724.

126. Jan Stevens [Van Voorhees] (zoon van Steven Coerts en Willemtje Roelofs) geb. ca __-__-1650, trouwde (1) 17-03-1678, Cornelia Reinier Wizzelpenning, geb. ca __-__-1655, (dochter van Reinier Wizzelpenning) overl. ca __-__-1680, trouwde (2) ca __-__-1681, Femmetje Aukes, gedoopt: 12-03-1662, Brooklyn (New York, USA).

127. Albert Stevens [Van Voorhees] (zoon van Steven Coerts en Willemtje Roelofs) geb. ca __-__-1652, trouwde (1) 24-04-1681, Helletje Reinier Wizzelpenning, geb. ca __-__-1657, (dochter van Reinier Wizzelpenning) overl. ca __-__-1691, trouwde (2) ca __-__-1694, Elena van der Schuur, gedoopt: 23-10-1667, Nieuw Amsterdam. Albert overleed na 14-05-1727.

1271. Albert Van Voorhees (zoon van Albert Stevens en Elena van der Schuur) geb. ca __-08-1704, Bergen (New Jersey, USA), gedoopt: __-08-1704, Hackensack (Bergen, USA), trouwde __-__-1735, Cornelia Van Giesen, geb. ca __-__-1710.

128. Aaltje Stevens [Van Voorhees] (dochter van Steven Coerts en Willemtje Roelofs) geb. ca __-__-1655, trouwde ca __-__-1670, Barent Jurjens Ryder, geb. ca __-__-1652, overl. na __-__-1707.

129. Jannetje Stevens [Van Voorhees] (dochter van Steven Coerts en Willemtje Roelofs) geb. ca __-__-1658, trouwde (1) ca __-__-1675, Jan Martens Schenck, geb. ca __-__-1648, trouwde (2) 29-02-1690, Alexander Simpson, geb. ca __-__-1660.

12(10). Hendrikje Stevens [Van Voorhees] (dochter van Steven Coerts en Willemtje Roelofs) geb. ca __-__-1660, trouwde ca __-__-1676, Albert Alberts Terhuine, gedoopt: 13-08-1651, Flatbush, overl. 1707 __ 1709. Hendrikje overleed 1692 __ 1693.


mail aanvullingen laatste bewerking:  24 september 2000