Doopboek Koekange periode 1713 - 1730

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het doopboek van Koekange, in copie aanwezig in het Rijksarchief te Assen, doopboek nr 75. De lijst bevat de doopaktes uit genoemd doopboek, waarbij steeds zoveel mogelijk de originele tekst is overgenomen. Voorts is de pagina vermeld van het genoemde doopboek, doopboek nr 75, waar de akte vermeld staat.

 

00-12-1713 -Minekes Jans - ZV Jan Arents+ Grietje Frans; get Anne Frans (bz 3)

00-12-1713 -Jacob Roelofs - ZV Roelof Jans+ Zwaantjes; get ..(?).. Hendriks (bz 3-)

 

00-00-1714 -Geesjen Alberts - DV Albert Derx+ Aaltje Koops; get Trijntje Roelof (bz 5)

00-00-1714 -Luite Teunis - ZV Teunis Claas+ Annichjen Frans; get Jenne Claas (bz 4)

 

19-01-1716 -Grietje Jans - DV Jan Karsjes+ Lamichjen Derx; get Grietje Koops (bz 6-)

19-01-1716 -Timen Koops - ZV Koop Andries+ Hendriken Timens; get Harmpje Luichjes (bz 6)

00-03-1716 -Derck Snijder - ZV Hendrik Snijder+ Grietje Derx; get Aaltje Roelofs (bz 6)

11-04-1716 -Roelof Roelofs - ZV Roelof Roelofs+ Jantje; get zijn zuster Lubbe Roelofs (bz 6)

26-04-1716 -Jantje Jans - DV Jan Egberts+ Jantjen Egbers; get Aaltje Egbers (bz 6)

00-05-1716 -Roelof Hendriks - ZV Hendrik Hendriks+ Hendrikjen Roelofs; get 'mijn zuster, ..en kijken' (bz 7)

00-06-1716 -Albert Stevens Roelofs - ZV Roelof Albers+ Berte zijn vrou (bz 7)

00-07-1716 -Jantjen Teunis - DV Teunis Harms+ Roelofjen Jans; get Aaltje Harms (bz 7)

00-09-1716 -Engbert Vins(?) Hendrix - ZV Hendrix Claas+ (?)al..(?) Engbers; get Jentje Engbers (bz 7)

13-09-1716 -Geesjen Claas Alberts - DV Albert Derx+ Altje Koops; get Lammichjen Koops (bz 7)

18-10-1716 -Marchjen Jakobs - DV Jakob Roelofs+ Grietjen Derx; get Ida Roelofs (bz 8)

07-11-1716 -Arent Geers - ZV Geert Arents+ Geertjen Jans; get Annigjen Koers (bz 8)

06-12-1716 -Arent Hendriks - ZV Hendrik Arents+ Grietjen Peters; get Aaltjen Harms (bz 8)

 

10-01-1717 -Jentijn Coops - DV Coop Karsjes+ Hillinge Teunis; get Hendrijkjen Teunis (bz 9)

00-04-1717 -Griete Jakops - DV Jakop Hendriks+ Femmigjen Jans in de Wijk, wonende en en absentie van d Wolfsen, hier gedoopt; get Annichjen Hendriks. (bz 9)

20-04-1717 -Klaas Teimes - ZV Teimes Claas+ Annichje Frans; get Jentie Claas (bz 9)

24-04-1717 -Marchjen Jans - DV Jan Harms+ Aaltjen Egbers Pinxterhuis; get Annichjen Egbers (bz 9)

18-07-1717 -Jan Alberts Heuvelman - ZV Arent Roelofs Heuvelman+ Hendrikjen Jans; get Hendrikjen Jans (bz 10)

18-07-1717 -Hendrikje Jans - DV Jan Luichjes+ Jenne Jans; get Egbertjen Jans (bz 9)

05-09-1717 -Andries Koops Jans - ZV Jan Andries+ Jantjen Claas; get Hendrikjen Timens (bz 10)

05-09-1717 -Hendrik Roelofs - ZV Roelof Jnas+ Zwaantje Berents; get Lamme Roelofs (bz 10-)

25-10-1717 -Jantjen Jans - DV Jan Willems+ Lamichjen Jans; get Marchjen Jans (bz 10)

26-10-1717 -Klaas Jans - ZV Jan Karsjes+ Lamme Claas; get Altjen Harms (bz 10)

 

09-02-1718 -Altjen Jans - DV Jan Roelofs+ Hendrikjen Roelofs; get Lammichje Roelofs (bz 11)

09-02-1718 -Peter Arents Roelofs - ZV Roelof Peters+ Jantjen Roelofs; get Jentjen Leffers (bz 11-)

27-02-1718 -Aaltjen Gerrits - DV Gerrit Teunis van Weerwil+ Roelofje Jans; get Roelofje Jans (bz 11)

00-03-1718 -Roelof Hendriks - ZV Hendrik Hendriks+ Hendrikjen Roelofs; get Femmigjen Hendriks (bz 12)

00-06-1718 -Roelof Jacobs - ZV Jacob Roelofs+ Grietje Derk; get Aaltje Roelofs (bz 12)

24-07-1718 -Derk Jans Alberts - ZV Albert Derks+ Altjen Koops; get Aaltjen Harms (bz 12)

25-07-1718 -Roelof Elevelt - ZV Jacob Roelofs Elevelt+ Grietje Derks; get Aaltje Roelofs; 'gedoopt van Ds. Horstenig te ...(?)'. (bz 12)

02-10-1718 -Jenne Teunis - DV Teunis Harms+ Roelofje Jans; get Aaltje Harms (bz 12)

14-11-1718 -Jan Roelofs - ZV Roelof Roelofs+ Jentje Wolters; get Roelofje Wolters (bz 13)

21-11-1718 -Annichje Gelmers - DV Gelmer Alberts+ Jentje Egbers; get Annichje (bz 13)

 

00-01-1719 -Lubbigje Geerts - DV Geert Arents+ Geertjen Jans; get Hilligjen Jans (bz 14)

06-09-1719 -Geesjen Jochims - DV Jochim Peters+ Jentjen Arents; 'van 't Wolt, die hier een kint liet dopen toen Ds Benthem door ziekte niet preekt' (bz 14-)

06-09-1719 -Aaltje Koops - DV Koop Karsjes+ Hilligjen Teunis; get Aaltje Roelofs (bz 14)

13-09-1719 -Annichje Hoevenberg - DV Jan Harms Hoevenberg+ Aaltje Egbers Pinxterhuis; get Grietjen Geers (bz 14)

14-10-1719 -Femmigje Wolters - DV Wolter Jans+ Fijgje Hilbers; get Roelofje Wolters (bz 15)

21-10-1719 -Lubbigjen Derks - DV Derk Hendriks+ Marchjen Jans; get Grietje Hendriks (bz 15)

29-10-1719 -Timen Arents - ZV Arent Times+ Roelofje Alberts; get Hilligjen Tijs (bz 15)

11-11-1719 -Anne Jans - DV Jan Luichjes+ Jenne Jans; get Femme Jans (bz 15)

 

28-01-1720 -Berent Teunis - ZV Teunis Klaas+ Annichje Frans; get Grietje Frans (bz 16)

07-02-1720 -Aaltje Timens - DV Timen Gerrits+ Jenne; bijschrift 'Nb deze zijn uit De Wijk' (bz 16)

18-02-1720 -Albert Wichers - ZV ?eitje Wichers; 'heeft in onecht een kint te doop gehouden met name Albert van een onzekere vaders' (bz 16)

25-02-1720 -Lubbichjen Jans - DV Jan Karsjes+ Lamme Klaas; get Roelofje Jans (bz 16)

04-03-1720 -Harm Jans - ZV Jan Harms+ Gertjen Jans; get Lamme Roelofs (bz 16)

28-03-1720 -Peter Roelofs - ZV Roelof Peters+ Lubbigje Roelofs; get Grietje Peters (bz 17)

02-07-1720 -Klaas Hendriks - ZV Hendrik Klaas+ Aaltje Engbers; get Grietje Harms (bz 17)

22-09-1720 -Femmigjen Hendriks - DV Hendrik Hendrik+ Hendrikje Roelofs; get Annichjen, de huisvrouw van Egbert Reiners (bz 17)

))-10-1720 -Peter Hendriks - ZV Hendrik Jans+ Grietjen Peters; get Jentjen Peters (bz 17)

17-11-1720 -Teunis Gerrits - ZV Gerrit Teunis+ Roelofje Jans (bz 18)

17-11-1720 -Grietje Koenderts - DV Koendert Jans+ Hendrik Teunis; get Jentje Jans (bz 18-)

17-11-1720 -Geert Roelofs - ZV Roelof Jans+ Zwaantje Berents; get Jentjen Hendriks (bz 18--)

00-12-1720 -Cristine Derks - DV Derk Berents+ Marie Christiaans; get Hendrikje Teunis (bz 18)

00-12-1720 -Hendrikjen Heuvelman - DV Arent Heuvelman; get Hendrikje Roelofs (bz 18-)

 

09-02-1721 -Roelofje Klaassen - DV Klaas Roelofs+ Aaltje Jans; get Roelofje Jans (bz 19)

25-03-1721 -Catharina Stoffelhaar - DV Andries Stoffelhaar+ Izabet Harms Cremersga; het Hendrikje Jans (bz 19)

24-04-1721 -Jentje Warners - DV Warner Hendrik+ Grietje Jans; get Aaltje Hendriks (bz 19)

00-05-1721 -Derk Roelofs - ZV Roelof Klaas+ Vrougjen Jans; get Hilligjen Derk; uit de IJhorst (bz 19-)

00-05-1721 -Karst Teunis - ZV Teunis Hendriks+ Hilligjen Wolters; get Jentje Jans (bz 19)

21-09-1721 -Hendrik Gelmers - ZV Gelmer Hendriks+ Roelofje Wolters; het Heiltje Wolters (bz 20)

08-10-1721 -Arent Jans - ZV Jan Roelofs+ Hendrikjen Roelofs; get Hendirkje Alberts (bz 20)

16-11-1721 -Marchje Roelofs - DV Roelof Roelofs+ Jentjen Wolters; get Geertien Roelofs (bz 20)

23-11-1721 -Marchjen Elevelt - DV Jacob Roelof Elevelt+ Grietje Derks; get Yda Roelofs (bz 20)

26-12-1721 -Hilligjen Jans - DV Jan Karsjes+ Lammichjen Derks; get Jentjen Roelofs (bz 20)

 

00-01-1722 -Hendrikie Arents - DV Arent Times+ Roelofje Albers; get Jentjen Harms (bz 21-)

00-01-1722 -Jan Wolters - ZV Wolter Jans+ Fijgjen Hilberts; get Beertjen Jans; in de IJhorst gedoopt (bz 21)

04-01-1722 -Hendrik Derks - ZV Derk Hendriks+ Margjen Jans; get Trijne Jans (bz 21)

20-03-1722 -Willem Hendriks - ZV Hendrik Willemes+ Femmigje Harms; get Sijgje Willems (bz 21)

14-05-1722 -Jan Jans - ZV Jan Luchjes+ Jentje Jans; get Egbertjen Jans (bz 21)

07-06-1722 -Willem Otten - ZV Otte Jans van de Osshaar+ Jentje Jacobs; get Hilligje Otten (bz 22)

04-10-1722 -Hilligjen Lucjens - DV Lucjen Harms uit De Wijk+ Femigje Reins; get Aaltjen Jans (bz 22)

18-10-1722 -Koop Alberts - ZV Albert Derks+ Altje Koops; get Aaltjen Hendriks (bz 22)

14-11-1722 -Kars Egberts - ZV Egbert Kars+ Jentje Hendriks; get Rensje Kars (bz 22)

15-11-1722 -Marigjen Santinge - DV Klas Santinge+ Aaltje Jans; get Geesjen Jans (bz 23)

20-12-1722 -Roelof Roelofs - ZV Roelof Peters+ Lubbigjen Roelofs; get Geertjen Roelofs (bz 23)

20-12-1722 -Aaltje Teunis - DV Teunis Harms+ Hilligjen Tijs; get Annichjen Harms (bz 23-)

23-12-1722 -Lammichien Koeners - DV Koener Jans+ Hendrikie Teunis; get Hilligien Teunis (bz 23)

 

01-01-1723 -Lammichjen Koops - DV Koop Jans+ Roelofjen Roelofs; get Grietje Jans (bz 24)

01-01-1723 -Jan Wolters - ZV Wolter Jans+ Fijtje Hilbers; get Beertje Jans (bz 24-)

31-01-1723 -Geertje Teunis - DV Teunis Klaas+ Annigjen Frans; get Geertje Jans (bz 24)

14-02-1723 -Lammichjen Gerrits - ZV Gerrit Teunis+ Roelofje Jans; get Hendrikje Teunis (bz 24)

14-03-1723 -Roelof Roelofs - ZV Roelof Jans+ Zwaantje Berends; get Jentje Jans (bz 24)

11-04-1723 -Hille Koops - DV Koop Arents+ Anne; uit Dikschatingerhuisen; get Grietje Arents; (bz 25)

18-04-1723 -Jentje Gelmers - DV Gelmer Hendriks+ Roelof Wolters; get Heil Wolters (bz 25-)

18-04-1723 -Karst Koops - ZV Koop Karsjes+ Hilligje Teunis(?); get Geertje Jans (bz 25)

12-09-1723 -Jan Brantligt - ZV Hindik Jans Brantligt+ Arentjen Gosens; get Grietje Jans (bz 25)

19-09-1723 -Jentje Arents - DV Arent Albers+ Jentje Roelofs; get Femmigje Klaas (bz 26-)

19-09-1723 -Jan Benink - ZV Jan Benink in den Stapel+ Hilligje Jans; get Jentje Jans (bz 26)

19-09-1723 -Aaltje Gerrits - DV Gerrit Derks+ Nisje Berents; get Zwaantje Derks (bz 26--)

19-09-1723 -Roelofje Hendriks - DV Hendrik Hendriks+ Hindrikje Roelofs; get Trijntje Jans (bz 25)

26-09-1723 -Lutje Jans - DV Jan Andries+ Jentje Klaas; get Grietje Derks (bz 26)

09-10-1723 -Hendrikje Koops - DV Koop Andries+ Hilligje Roelofs; get Roelofje Alberts (bz 27)

23-11-1723 -Roelof Santinge - ZV Klaas Santinge+ Aaltje Jans; get Hilbert Santinge (bz 27)

27-12-1723 -Roelofje Hendriks - DV Hendrik Willems+ Femmigjen Harms Bloemenbargs; get Vrouw van de Ruste (bz 27)

 

01-01-1724 -Hendrikje Berents - DV Berent Jans+ Jentje Jans; get Anne Jans (bz 28)

16-01-1724 -Hendrik Egberts - ZV Egbert Kars+ Jentje Jans; get Jan Jans (bz 28)

16-01-1724 -Jan Langeneve - ZV Jan Roelofs Langeneve+ Hendrikje Roelofs; get Jentje Albers (bz 28-)

23-01-1724 -Jan Derks - ZV Derk Hendriks+ Marigje Jans; get Louise Derks (bz 28)

30-01-1724 -Klaas Hendriks - ZV Hendrik Claas+ Roelofje Klaas; get Jentje Claas (bz 28-)

30-01-1724 -Aaltje Heuvelman - DV Arent Roelofs Heuvelman+ Hendrikje ...(?); get Geesjen Berents; bijschrift 'den 24', stellig de geb.dat (bz 28)

13-02-1724 -Roelof Hendriks - ZV Hendrik Jans+ Grietje Hendrix; get Fijgjen Willems (bz 29)

13-02-1724 -Kars Jans - ZV Jan Bartjes+ Lamme Claas; get Femmigje Berents (bz 29-)

20-02-1724 -Peter Pals - ZV Hendrik Pals+ Elsabe Nagels; get Annichje Drostinnen Kamenier (bz 29)

20-02-1724 -Hendrik Harms Zegeren - ZV Jan Jans Zegeren+ Femmigje Harms; get Liesje Geerts (bz 29-)

05-03-1724 -Geertjen Teunis - DV Teunis Hendrix+ Hilligje Wolters; get Trijntje Roelofs (bz 29)

05-04-1724 -Roelof van Eek - ZV Adolf Willem van Eek+ Trientje Jans; get Jentje Jans; bijschrift 'onze Roelof is den 2 april geboren op ...(?) te 8 uren' (bz 30)

05-04-1724 -Wolters Roelofs - ZV Roelof Roelofs+ Jentje Wolters; get Roelofje Wolters (bz 30-)

14-05-1724 -Aaltje Arents - DV Arent Times+ Roelofje Alberts; get Femmigje Jans (bz 30)

28-05-1724 -Grietje Teunis - DV Teunis Harms+ Roelofje Jans; get Lamme Jans (bz 30)

18-06-1724 -Trientje Geerts - DV Geert Arents+ Geertje Jans; get Hilligje Jans (bz 30)

06-08-1724 -Geert Gerrits - ZV Gerrit Harms+ Roelofje a.(?).berts; get Klaasje Klaas (bz 31)

03-09-1724 -Grietje Koops - DV Koop Jans+ Roelofje Roelofs; get Zwaantje Roelofs (bz 31)

08-10-1724 -Grietje Jans - DV Jan Harms+ Geertje Jans; get Metje Cornelis (bz 31)

03-12-1724 -Lubbigje Klaas - DV Klaas Karsjes+ Femmigje Jans; get Jentje Roelofs (bz 31-)

03-12-1724 -Harm Roelofs - ZV Roelof Peters+ Lubigje Roelofs; get Grietje Peters (bz 31)

 

20-01-1725 -Marrigjen Jans - DV Jan Roelofs+ Jentje Leffers; get Geertje Roelofs (bz 32)

11-02-1725 -Annichje Alberts - DV Albert Cornelis+ Barta Bartels; get Annichje Bartels van Echten (bz 32)

25-03-1725 -Trientje Jans - DV Jan Arents+ Grietje Frans; get Metje Cornelis (bz 32)

28-04-1725 -Gerrit Jans - ZV Jan Bartelts+ Jentje Ekbers(?); get Marie Jans (bz 32)

06-05-1725 -Vrougje Jans - DV Jan Hendriks+ Hilligje Derks; get Aaltje Harms (bz 33)

06-05-1725 -Hendrik Koops - ZV Koop Andries+ Hilligje Roelofs; get Trientje Roelofs en Roelofje Alberts; tweeling met Roelof (bz 32-)

06-05-1725 -Roelof Koops - ZV Koop Andries+ Hilligje Roelofs; get Trientje Roelofs en Roelofje Alberts; tweeling met Hendrik (bz 32)

20-05-1725 -Jan Hilberts Gerrits - ZV Gerrit Teunis+ Roelofje Jans; get Barta Bartels (bz 33)

27-05-1725 -Hendrik Gelmers - ZV Gelmer Hendriks+ Roelofje Wolter; get Hendrikje (bz 33)

03-06-1725 -Luite Hendriks - ZV hendrik Klaas+ Roelofj Klaas; get Luitje Teunis (bz 33)

17-06-1725 -Jentje Hendriks - DV Hendrik Hilberts+ Trientje Roelofs; get Jentje Koers (bz 33)

26-08-1725 -Hendrik Harms - ZV Harm Egberts+ Barber Hendriks; get Annichje Hendriks (bz 34)

30-09-1725 -Geert Bartelts - ZV Bartelt Jacobs+ Hendrikje Geerts; get Jan Geerts (bz 34)

21-10-1725 -Aaltje Hendriks - DV Hendrik Willems+ Femmigje Harms; get Egbertje Willems; 'dit is naderhant aangeschreeven dat...; ged in de Yhorst anno 1725'. (bz 36)

11-11-1725 -Willem Adolf van Eek - ZV A. w. van Eek+ Trientje Jans; get Luitje Teunis; bijschrift 'de 6 november smorgens om 4 uren geboren willem adolf' (bz 34-)

11-11-1725 -onbekend Loberigs - KV Balster Loberigs+ Jentje Harms; get Albertje Arents (bz 34)

 

06-01-1726 -Reinder Egberts - ZV Egbert Reiners+ Annichje Koers Pinxterhuis; get Jentje Egberts (bz 35-)

06-01-1726 -Roelof Teunis - ZV Teunis Harms+ Hilligje Tijs; get Jentje Harms (bz 35)

27-01-1726 -Wijs Derks - DV Derk Hendriks+ Margje Jans; get Annigje Jans (bz 35)

24-02-1726 -Aaltje Luichjes - DV Luichje Times+ Grietje Jans; get Roelofje Alberts (bz 35-)

24-02-1726 -Klaas Teunis - ZV Teunis Klaas+ Antje Frans; get Jentje Klaas (bz 36)

24-02-1726 -Hilbert Wolters - ZV Wolter Jans+ Fijgje Hilberts; get Geesjen Hilbert (bz 35)

03-03-1726 -Jentje Klaassen - DV Klaas Alberts van 't Ruinerwolt+ Jentje Arents (bz 36)

31-03-1726 -Roelofje Jans - DV Jan Andries+ Jentje Klaas; get Albertje Luichjes (bz 36)

06-04-1726 -Egbert Hoevenberg - ZV Jan Jans Hoevenberg+ Aaltje Egberts Pinxterhuis; get Annichje Engberts Pinxterhuis; 'voor mij op't Wolt gedoopt' (bz 36)

14-04-1726 -Aaltje Koops - DV Koop Jans+ Roelofje Roelofs; get Grietje Jans (bz 37)

20-04-1726 -onbekend Karssies - KV Kars Roelofs van 't Wolt+ Petertje Jans; get Aaltje Roelofs (bz 37)

21-04-1726 -Jentje Koenderts - DV Koendert Jans+ Hindrik Teunis; get Trijne (bz 37)

01-06-1726 -Lutgert Wolters - ZV Wolter Jacobs+ Albertje Jans; get Hilligje Jans (bz 37)

16-06-1726 -Roelofje Jans - DV Jan Bartels+ Jentje Egberts; get Annichje Koops (bz 37)

22-09-1726 -Albert Hendriks - ZV Hendrik Hendriks+ Hendrikje Roelofs; get Arentje Gosens (bz 38--)

22-09-1726 -onbekend Hendriks - KV Hendrik Willems van 't Wolt (bz 38---)

22-09-1726 -Karst Klaassen - ZV Klaas Karsjes+ Femmigje Jans; get Geertje Jans (bz 38)

22-09-1726 -Femmigje Roelofs - DV Roelof Jan; get Oefje Jans (bz 38-)

10-11-1726 -Roelof Jans - ZV Jan Roelofs+ Jentje Leffers; get Geertje Roelofs (bz 38)

 

02-02-1727 -Jan Roelofs - ZV Roelof Peters+ Lubbigje Roelofs; get Geertje Roelofs (bz 39)

08-02-1727 -Grietje Alberts - DV Albert Cornelis+ Bart...(?) Bartels; get Grietje Bartels (bz 39)

12-03-1727 -Harm Teunis - ZV Teunis Harms+ Roelofje Jans; get Altje Harms (bz 39)

06-04-1727 -Marrigjen Janvinge - DV Klaas Janvinge+ Altje Jans; get Grietje Jans (bz 39)

20-04-1727 -Albertijn Koops - DV Koop Andries+ Hilligje ..lof(?); get Jentje Roelofs (bz 39)

11-05-1727 -Harm Teunis - ZV Teunis Harms+ Hilligje Tijs; get Marchje Jans (bz 40)

29-05-1727 -Derk Derks - ZV Derk Hendriks+ Marje Jans; get Grietje Hendriks (bz 40)

22-06-1727 -Hendrikin Hendriks - DV Hendrik Hilberts+ Trijntje Roelofs (bz 40)

13-09-1727 -Hilbert Wolters - ZV Wolter Jans+ Fijgje Hilberts; get Geesjen Hilberts (bz 40)

14-09-1727 -Klaas Hendriks - ZV Hendrik Klaas+ Roelofje Klaas; get Jantje Klaas (bz 41)

21-09-1727 -Magdalena van Eek - DV Adolf Willem van Eek+ Trijntje Jans; get Egbertijn Willems; opm: bijschrift: 'Nb d 15 sept 1727 is mijn dogter Magdalena geboren en den 21 gedoopt' (bz 41)

12-10-1727 -Marchien Jans - DV Jan Karsies+ Lamme Klaas; get Grietje Derks (bz 41)

09-11-1727 -Roelof Gelmers - ZV Gelmer Hendrik+ Roelofje Wol...(?); get Aaltje Wolters (bz 41)

30-11-1727 -Marchjen Teunis - DV Teunis Hendriks+ Hilligje Wol...(?); get Yda Bartels (bz 41)

08-12-1727 -Harm Hendriks - ZV Hendrik Willems+ Femmigje Harms Bloemberg; get Marchje Paulls (bz 41)

 

14-04-1728 -Cornelis Gerrits - ZV Gerrit Teunis van Weerwil+ Roelofje Jans; get Albert Cornelis (bz 42)

14-08-1728 -Femmigje Harms - DV Harmen Jans+ J..ntj(?) Peters; get Grietje Peters (bz 42)

06-09-1728 -Lammichje Klaassen - DV Klaas Tiemes+ Marje Geerts; get Geertje (bz 42)

10-09-1728 -Jan Jans - ZV Jan Jans ter Linthorst+ Jentje ROelofs; get Femmigje JANs (bz 42)

03-10-1728 -Wolter Roelofs - ZV Roelof Roelofs+ Jentje Wolters; get Roelofje Wolters (bz 43)

14-11-1728 -Lammichje Hoevenberg - DV Jan Jans Hoevenberg+ Aaltje Pinksterhuis(?); get Gritje Jans (bz 43)

 

09-01-1729 -Willem Timens - ZV Timen Harms+ Roelofje; get Klaas Roelofs (bz 44)

00-03-1729 -Lammichjen Jans - DV Jan Harms+ Geertje Jans; get Geertje Roelofs (bz 44)

27-03-1729 -Swier Teunis - ZV Teunis Swiers+ Hendrikje Klaas; get Anna Swiers (bz 44)

00-04-1729 -Hendrik Boverhof - ZV Jan Hendriks Boverhof+ Grietje Jans; get Jentje Hendriks; ged op paasdag 1729 (bz 44)

01-05-1729 -Hendrik Roelofs - ZV Roelof Hendriks+ Femmigje Hilberts; get Jentje Hendriks (bz 45)

22-05-1729 -Jannes Derks - ZV Derk Hendriks+ Margje Jans; get Roelofje Arent Times vrou (bz 45)

12-06-1729 -Marchje Luichjes - DV Luichje Times+ Grietje Alberts; get Roelofje Alberts (bz 45-)

12-06-1729 -Swaantje Roelofs - DV Roelof Jans+ Femigje Wigers; get Aaltje Jans (bz 45)

10-07-1729 -Jentje Garrits - DV Garrit Teunis+ Roelofje Jans; get Aaltje Jans (bz 45)

15-10-1729 -Gerrit Hendriks - ZV Hendrik Hendriks+ Hendrikje Jans (bz 46)

26-11-1729 -Jentje Brantligt - DV Hendrik Jans Brantligt+ Arentje Gosens; get Grietje Jans Troost (bz 46)

11-12-1729 -Jan Andries Klaas - ZV Klaas Jans+ Jentje Klaas; tweeling met Jan Arents; get Geertje Jans en Luitje Teunis (bz 46-)

11-12-1729 -Jan Arents Klaas - ZV Klaas Jans+ Jentje Klaas; tweeling met Jan Andries; get Geertje Jans en Luitje Teunis (bz 46--)

11-12-1729 -Jentje Teunis - DV Teunis Harms+ Hilligje Tys; get Jentje Harms (bz 46)

 

12-01-1730 -Marrichjen Roelofs - DV Roelof Peters+ Lubbigje Roelofs; get Geertje Roelofs (bz 47)

05-03-1730 -Harm Jans - ZV Jan Harms+ Femmigje Peters; get Aaltje Harms (bz 47)

12-03-1730 -Harm Roelofs - ZV Roelof Harms+ Albertje Jacobs; get Altje Harms (bz 47)

22-04-1730 -Lamichjen Harms - DV Harm Jans+ Jentje Peters; get Grietje Jans (bz 47)

23-04-1730 -Jan Teunis - ZV Teunis Jans+ Femmigje Wolters; get Geesje Jans (bz 47)

23-04-1730 -Zwier Teunis - ZV Teunis Zwiers+ Hendrikje Klaas; get Egbert Zwiers (bz 48)

07-05-1730 -Jentje Hendriks - DV Hendrik Hilberts+ Trientje Roelofs; get Grietje Frans (bz 48--)

07-05-1730 -Lammechje Koops - DV Koop Andries+ Hilligjen Roelofs; get Jantje Klaas (bz 48)

07-05-1730 -Jan Luichjes Teunis - ZV Teunis Harms+ Roelofje Jans; get Aaltje Jans (bz 48-)

28-05-1730 -Klaas Hendriks - ZV Hendrik Klaas+ Roelofje Klaas; get Luite Teunis; op den pinxterdag den 28 meij (bz 48)

23-06-1730 -Jentje Carst - DV Carst Roelofs+ Petertje Jans; get Trientje Roelofs (bz 49)

00-07-1730 -Geesje Jans - DV Jan Jans+ Geesje Berents; get Albertijn Luichjes (bz 52)

03-07-1730 -Lubbe Geerts - ZV Geert Harms+ Roelofje Alber; get Hendrikje Harms (bz 49-)

03-07-1730 -Geertje Heuvelman - DV Arent Roelofs Heuvelman+ Hendrikje Jans; get Hendrikje Roelofs (bz 49)

13-08-1730 -Timens Luichjes - ZV Luichje Timens+ Grietje Alberts; get Roelofje Alberts (bz 49)

00-10-1730 -Annichje Roelofs - DV Roelef Jan Tale+ Roelofje Roelofs; de soon is gedoopt Roelof Roelfos, dogter Annichje Roelofs Altine(?); get Swaantje Roelofs en Sibille Jans (bz 50-)

00-10-1730 -Roelof Roelofs - ZV Roelef Jan Tale+ Roelofje Roelofs; de soon is gedoopt Roelof Roelfos, dogter Annichje Roelofs Altine(?); get Swaantje Roelofs en Sibille Jans (bz 50)

03-12-1730 -Roelofje Hendriks - DV Hendrik Willems+ Femmigje Harms(?) Bloemenberg; get Marchien Pauels (bz 52)

31-12-1730 -Roelof Jans - ZV Jan Jans ter Linthorst+ Jentje Roelofs; get Batje Hendriks (bz 52)


mail aanvullingen laatste bewerking:  12 december 2001