Vuurstedengeld IJhorst 1682

Vollenhove - Vuurstedengeld 1682

 

Eijrhorst Schorstienen
1  Eig: Hoogschout Pachter: Albert Otten 1
2  Eig: Docter Meihoff Pachter: Jan Roeleffs 1
3  Eig: Borgert van Hattem Pachter: Jan Luijchiens 1
4  Eig: Borgert van Hattem Pachter: Berent Ruijter 1
5  idem Pachter: Berent Ruijter  een ovent 1
6  Eig: Goosen Meiloff Gebruiker 1
7  Eig: Borgert van Hattem Pachter: Derck Grant 1
8  Eig: Henrik Jansen Wildeboer Gebruiker 1
9  Eig: Claas Reins Gebruiker 1
10 Eig: Borgert van Hattem Pachter: Willem Geerts 1
11 Eig: Sictaris Tellevooren Pachter: Wigher Jans 1
12 Eig: Roeleff Jans Gebruiker 1
13 Idem Gebruiker  een ovent 1
14 Eig: Jan Buckman Gebruiker 1
15 Eig: Jan Roeleffs Gebruiker
Op Den Hoogen Camp
16 Eig.: Erfgenamen Keppelfox  Pachter: Claas Willems 1
17 Eig: Capt. Raasvelt Pachter: Berent Derksz 1
Respe
18 Eig: Capt. Raasvelt Gebruiker 2
19 Eig: Capt. Raasvelt Pachter: Jan Berents 1
20 Eig: Capt. Raasvelt Pachter: Albert de Schutte 1
21 Eig: Capt Raasvelt Pachter: Cornelis Alberts int velt
Op Het Stick (Strik)
22 Eig: Stadt van Hassel Pachter: Albert Everts 1
23 Eig: Stadt van Hassel Pachter: Albert Everts  een ovent 1
Op Besoen
24 Eig: Scholte van de Wijk Pachter: Harmen Geerts 1
25 Eig: Swarte Waters Clooster Pachter: Jan Gaegiens 1
26 Eig: Swarte Waters Clooster Pachter: Warnaar Gaegiens 1
27 Eig: Predicant van Eijrhorst Pachter: Harmen Coobuijs 1
Ter Haare
28 Eig: Clooster te Dickelen (Dickninge) Pachter: Meewis Alberts 1
29 Eig: Clooster Dickninge Pachter: Roeloff Warnaars 1
30 Eig: Clooster Dickninge Pachter: Albert Gaegiens 1
31 Eig: Clooster Dickninge Pachter: Claas Hilberts 1
32 Eig: Tellevooren Pachter: Meiloff Geerts 1
33 Eig: Lombert van Hassel Pachter: Roelof Egberts 1
34 Eig: Henri Bulder Pachter: Jan Coors 1
35 Eig: Weduwe Lubbert Henricksz Gebruiker 1
36 Eig: WeduweLubbert Henricksz Pachter: Evert Alberts 1
37 Eig: Harmen Roeleffs Gebruiker 1
Buijten Quartier
38 Eig: Armen van Meppel Pachter: Roeloff Jans 1
Op De Weert
39 Eig: Wijchger Jans Gebruiker 1
Hesselink
40 Eig: Luijchien Willems Gebruiker 1
41 Eig: Bertel Tiest Gebruiker 1
42 Eig: Erfg. Jan Peter Pachter: Henri Jans 1
43 Eig: Andries Jans  Gebruiker 1
44 Eig: Geert Peters  Gebruiker 1
45 Eig: Bertel Tiest Pachter: Roeleff  Mandemaker 1
46 Eig: Erfg. Harmen Peters Gebruiker: Henri Harmens 1
47 Eig: Erfg. Harmen Peters Gebruiker: Peter Harmens 1
48 Eig: Henri Gaegiens Gebruiker 1
49 Eig: Gaegien Roeleff Gebruiker 1
Olde Staphorst
50 Eig: Clooster te Dickelen (Dickninge) Pachter: Albert Jans 1
Op De Gaste
51 Eig: Clooster te Dickelen Pachter: Aberhan Steenbergen 1

 

Leegen Huijsen
52. Dokter Haake 1
53. Erfg. Krien Jan 1
54. Voornoemd: 1
55. Willem Hanssen 1
56. Derck Henriks 1

 

Vervallen Huijsen
Reinooij van Gieteren
Erfg. Wessel Alberts
Jan Bleissen
Henri Lubberts
Willem Peters
Jan Alberts
Erfg. Claas Luijgiens
Hermen Jans
Weduw Bloemers

 

Vervallen Schorstienen
Erfg. Berentien van der Vecht
Andries Bont
Peter Jansen Bodde

 

57. Scholte van Staphorst 2
58. Predicant van Stegeren 2
59. Predicant Luesinck 2
60. Schoelemeester 1

 

Armen,  de van Diakenen hebben en de huijsen toe gehoren daar zij in wonen. (huizen eigendom diakenen)
Claas een geecht wijff 1
Wed Jan Raamaker 1
Jangien Smits ?id wijff 1
Arent Ruijter 1
Jan Henricks 1
Jan Frens 1
Jan Lamberts 1
Stijne jans 1
Egbert Egberts 1

 

Armen, de het om Godt wil hebben begeert en de Huijsen gehoren daarse in woonen.
Henri Harmens 1
Wed Jan Claassen 1
Lowijs Claassen 1
19

mail aanvullingen laatste bewerking:  18 september 2003 gegevens bewerkt door Henri Bezoen